سخن مدیر:

هفتم ـ فهرستها

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

وقتی نوشتۀ مورد نظر، رساله و یا کتابی مرتب باشد، بهتر آن می باشد تا نویسنده، زحمت آوردن فهرست دقیق و مکمل را تقبل نماید. در ایندسته از نوشته ها، فهرست جامع، معمولاً موارد زیر را احتوا می نماید:
الف ـ فهرست آیات قرآنی.
باء ـ فهرست احادیث.
جیم ـ فهرست اقوال و امثال و حکم؛ اعم از فارسی و غیره.
دال ـ فهرست لغات و اصطلاحات.
هاء ـ فهرست داستانها و تمثیلات.
واو ـ فهرست اشعار؛ اعم از فارسی و غیره.
زاء ـ فهرست اشخاص و اعلام و قبایل.
حاء ـ فهرست مکانها.
طاء ـ فهرست کتابها.
یاء ـ فهرست تصاویر، جدولها و… .

     تذکر: در زمینۀ کتابنامه، گاهی فقط به آوردن اسم کتاب و صفحۀ مربوطه بسنده می شود؛ هم بدانسان که گاهی شناسنامۀ کامل آنرا ارائه می دهند.
در این رابطه بهتر و زیباتر آن است که: اولاً ترتیب الفبایی کتابها رعایت شوند؛ و ثانیاً کتابنامه به ترتیب از کتاب ها، اعم از چاپی و خطی، فارسی و جز آن، به مجله ها، گاهنامه ها، مقاله ها، روزنامه ها و غیره ختم شود.

هدایت و توفیق از اوست.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.