دسته‌ها
راز و رمز نویسندگی

هفتم ـ فهرستها

وقتی نوشتۀ مورد نظر، رساله و یا کتابی مرتب باشد، بهتر آن می باشد تا نویسنده، زحمت آوردن فهرست دقیق و مکمل را تقبل نماید. در ایندسته از نوشته ها، فهرست جامع، معمولاً موارد زیر را احتوا می نماید:
الف ـ فهرست آیات قرآنی.
باء ـ فهرست احادیث.
جیم ـ فهرست اقوال و امثال و حکم؛ اعم از فارسی و غیره.
دال ـ فهرست لغات و اصطلاحات.
هاء ـ فهرست داستانها و تمثیلات.
واو ـ فهرست اشعار؛ اعم از فارسی و غیره.
زاء ـ فهرست اشخاص و اعلام و قبایل.
حاء ـ فهرست مکانها.
طاء ـ فهرست کتابها.
یاء ـ فهرست تصاویر، جدولها و… .

     تذکر: در زمینۀ کتابنامه، گاهی فقط به آوردن اسم کتاب و صفحۀ مربوطه بسنده می شود؛ هم بدانسان که گاهی شناسنامۀ کامل آنرا ارائه می دهند.
در این رابطه بهتر و زیباتر آن است که: اولاً ترتیب الفبایی کتابها رعایت شوند؛ و ثانیاً کتابنامه به ترتیب از کتاب ها، اعم از چاپی و خطی، فارسی و جز آن، به مجله ها، گاهنامه ها، مقاله ها، روزنامه ها و غیره ختم شود.

هدایت و توفیق از اوست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *