سخن مدیر:

همسری و تملک – راز سرشاری

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

همسرگرایان محبت پیشه دقیقاً به دلیل اینکه: محور حیات را بر عشق فعال و گسترش و تشدید و تقویت و شکوفایی هر چه رنگین تر و پرجاذبه تر عشق نهاده اند، به نیکوئی متوجه شده اند که اصل همسرگرائی با نگرش «تمرکزطلبانۀ» مهرورزی، و محصور کردن مهرورزی در حوزۀ وجودی فرد و یا افرادی معدود و معین و ویژه، هرگز و به هیچروی سازگاری ندارد! چرا که با تجربۀ باطنی و بلاواسطه دریافته اند که: هرچه بر حوزه گسترش و تعمیق مهرورزی در حوزه حیات انسانی افزوده شده و بیشتر «باخته» شود، خاستگاه عشق بیشتر غنا و بالندگی و سرشاری و سرریزگی پیدا کرده و از تازگی، فریبندگی، شکوفائی و جوشش بیشتری برخوردار خواهد شد.

     از اینرو، اینان در برخوردهای متنوع انسانی و ارزش محور خود و همسران خود نه تنها از موضع تنگ نظرانه امساک و بخل محبت نسبت به دیگران ـ اعم از پدر، مادر، برادر، خواهر، اقوام، بستگان، همکاران، آشنایان و… ـ حمایت نکرده و به شدت با آن مخالفت می نمایند، بلکه تلاش می کنند تا هم خود و هم آن نیمۀ دیگر وجود خویشتن را در موضع مهرورزی و گسترش مهرورزی قرار داده، حوزۀ پیوندهای مهرمحور را در زندگانی باهمی خود پهنه مند سازند! و همین نگرش باعث شده است تا اینان اولاً از دام تاریکِ «توقع، انتظار، ذوق و گرایشِ» بریدنِ مهر از دیگران رها شوند، و ثانیاً اشتیاقشان برای مهرورزی و گسترش پیوندهای مهرورزانه با دیگران تقویت و شکوفا گردد! زیرا اینان به نیکوئی دریافته اند: آنی که توقع دارد همسرش همه مهربانیها و مهرورزیهایش را فقط متوجه او ساخته و از پخش و گسترش آنها به سوی دیگران جلوگیری نماید، در واقع آگاهانه و یا ناآگاهانه، دشمن وی بوده، در جهت اسارت و محدودیت او عمل نموده، از غنا و سرشاریش جلوگیری نموده، از شکوفائی و رشدش هراسان بوده، از آزادگی اش دلتنگ بوده، عملاً خود را در جهت پژمردگی و مرگش قرار داده، خود را از داشتن همسری آزاده، دهشگر، مهرورز، شکوفا، غنامند و… که از پخش و گسترش محبت بیریا، بی شائبه و بدون غرض به دیگران هیچ هراسی ندارد، محروم نموده و باز هم، آگاهانه و یا ناآگاهانه عملاً در جهت اسارت خود و همسر خود و دیگران، محدودیت حوزۀ وجودی خود و همسر خود و دیگران، بستن راه رشد و شکوفائی بر خود، همسر و دیگران، دور ساختن و کنار کشاندن از غنای هوشربای خود، همسر خود و دیگران، دریغ داشتن آزادی از خود، همسر خود و دیگران و در یک کلام در جهتِ پژمردگی و مرگ کشانیدنِ خود، همسر خود و دیگران قرار می گیرد!

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.