دسته‌ها
افغانستان و تهدید غرب

باء ـ وظیفۀ غیر وابسته های پیشرو

    هر چند در جامعۀ افغانستان نمی توان به بیش از پنج درصد باسواد برخورد ولی از آنجا که میان این پنج درصد باسواد هستند عده ئی که هنوز ریش شان به جائی گرو نرفته؛ لذا موجه آنکه با پیروی از اخلاق اسلامی، اینان را فراموش نکرده و آنانرا نیز متوجه وظایف شان بنمائیم.
روی حساب این بخش به کسانی است که مایل اند اگر نه مسلمان، که خویش را «انسان» جلوه دهند! و با پایبندی به این اصل تن به ذلتِ وابستگی نسپارند!
نخستین وظیفۀ این گروه را «تبلیغ واقعیت»های سیاسیِ روز تشکیل می دهد! حتماً اینان نیک دریافته باشند که اینک از جانب شرق و غرب بر افغانستان چه سیاستها و جنایتهایی تحمیل و چه حیله ها و نیرنگهائی در دست اجراء می باشد! لذا اینان، باید خویشتن را آمادۀ تبلیغ وقایع (آنچه اتفاق می افتد) نمایند! روشنگری های اینان از آن جهت مؤثر تواند بود که مردم اینان را نه همکار وابستگان به شرق (خلقی های رنگارنگ) می دانند و نه دستیار وابستگان به غرب! (مسلمان  نماهای جیره خوار آمریکا و…).
از این نظر فعالیتهای اینان درین زمینه، هر چند بسیار کم ولی قابل قدر تواند بود. از اینرو اینان وظیفه دارند تا همۀ نقاطِ مبهم و نا روشنِ فعالیتهای سیاسیِ گروههای وابسته را در هر لباس برای مردم بشکافند!
اینان وظیفه دارند تا همۀ شکلهای مرئی و نامرئی «بردگی» را برای هر چه بیشتر شناسانیدن آزادی برای مردم روشن نمایند! افزون بر این که باید زمینه های وابستگی و زمینه های منتجِ به وابستگی را روشن دارند!
اینان باید جرئت معرفی مشخصه های ذلتبار وابستگی و نیز ویژگیهای گروههای وابستۀ به شرق و غرب را به مردم بنمایانند تا چهرۀ این گروهها برای مردم هر چه بیشتر روشن شود.
دومین وظیفۀ این گروه که در خود وظایف بسیار دیگری را گنجانیده این است که بدون واهمه، خط مشی خویشرا لااقل بر مبنای منشور سازمان ملل متحد به مردم روشن و در جهت آن عمل نمایند! هر چند نقاط ضعفِ این منشور، از جانب عده ی کثیری از دانشمندان مسلمان نمایانده شده است!
چه در غیر این صورت، مردم به اینان به دیدۀ تردید نگریسته و فعالیتهایشان اثرگزاری خود را کم خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *