دسته‌ها
افغانستان و تهدید غرب

جیم ـ وظیفۀ مردم

 با در نظر گرفتن آنچه آمد، می توان به طور ضمنی متوجه وظایف مردم شد. ولی از آنجا که بیشترین درصدِ افراد جامعۀ افغانستان را همین «مردم» تشکیل می دهند، و ثقل انقلاب خونین، روی شانه های اینان متمرکز شده و همۀ رنجها و دردسرها و تکاپوها را نیز همچنان متحمل شده و می شوند، لازم است تا همین اکثریت مطلق خود متوجه تقدیر خویش و موارد مهم سیاستِ حاکم بر سرنوشت خویش، بشوند! آنچه درین رابطه از همۀ زمینه ها مهمتر و کارآتر به نظر می رسد این است که مردم «خود را» و نه هیچکس دیگر را مسئول سرنوشت خویش بدانند و در تعقیب این باورمندی «تعهد» خویش را در رابطه با اسلام بپذیرند.
چه در صورتیکه اینان منتظر باشند، تا دیگران سرنوشت شانرا و خط حرکت شانرا و هدفمندیهای شانرا و جهت حرکت شانرا طرح نمایند، حتماً این خطر وجود دارد که استعمار و عمال شان از این غفلت عملی و تخدیریِ مردم بهره گرفته مسیر حرکت شانرا به جهت اهداف سیاسی خویش تغییر دهند.
این زمینه باعث می شود که مردم «تعقل و تفکر» در موارد و رویدادهای سیاسی را به عنوان ضرورتی مبرم احساس نموده و با چشمانی باز و هوشی بیدار متوجه همۀ ابعاد سیاسیِ حاکم بر سرنوشت اجتماع خویش باشند.
وظیفۀ دیگر مردم مسلمان افغانستان در رابطه با مسایل سیاسی ـ ایدئولوژیکِ حاکم بر آنان این است که پس از بازشناخت چهره های «نفاق» و «کفر» و… با همۀ وجود و تمامت قوا به نفی و طردِ آنان همت گمارند. خواهیم کوشید تا در بحث های بعدی به ارائه ی برخی از ویژگیهای گروه های ناسالم پرداخته باشیم؛ به گونه ئی که برای مردم بتواند به عنوان معیار ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.
و اما سنگین ترین وظیفۀ اینان که می تواند به گونه ئی همۀ تعهدات و وظایف اسلامیِ دیگر را در خود نهفته داشته باشد، گردن نهادن همه جانبه و پر اخلاص است به «اصول سیاست اسلامی» فقط!
اگر مردم با همۀ اندیشه، اراده و عمل خویش به «اصول سیاست اسلامی» تمسک جویند، به یقین می توان اطمینان پیدا کرد که در درازمدت، دست همۀ استعمارگران و دستیارانشان از سر این ملت و این ملک قطع خواهد شد.
! بررسیِ همه جانبۀ اصول سیاست اسلامی کاریست بس پهنه مند و در خور تحقیقی جدا و پر وسواس؛ اما با این همه، زمینه مانع از رسیدگی و توسل جستن به گوشه ها و ابعادی از آن نخواهد بود؛ لذا ما با درخواست پوزش از خوانندگان عزیز، به ارائه ی بسیار موجز چند ویژگی این سیاست پرداخته و آنانرا به مطالعۀ دقیق آثار دانشمندان قدرتمند توصیه می داریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *