دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

ویژگی‌های پیام فاطمه (س)

 از آنچه آمد، این نکته خود به خود روشن شده باشد که: پیام فاطمۀ زهرا(س)، همچون پیام پدر و همسرش سلام الله علیهما، ویژگی هایی دارد؛ منتها، قبل از آنیکه من به ذکر موارد معین و محدودی از این ویژگیها پردازم، بر آنم تا روشن دارم که: مرجع پیام های او چه و کجا می باشد.
بنده بهتر آن یافتم تا از میان فرمایشات، نیایشها، خطبه ها، و… حضرت زهرا (س)، آرمانهای همیشگی، آرمانهای لاینقطع، آرمانهائی که پیاپی مورد توجه، درخواست و مورد تعلیم و ارشاد آن بانوی بزرگوار بوده و از خصلتِ فرا زمانی، فرا مکانی و… برخوردار می باشند، مورد توجه، تأمل و شرح قرار دهم!
و بهترین راهش هم این بود تا ببینم که این موجود هدایت شده، تطهیر شده و تربیت شده در دامان نبوت چه اهداف و آرمانهایی دارد که از همه بیشتر مورد تذکر قرار گرفته اند! تا اگر ما هم می خواهیم از این مأدبۀ ربانی بهره و حظی داشته باشیم؛ تا اگر می خواهیم از خرمن قدس بنیان فرهنگش خوشه ای چیده و از این گلشن حیاتبخش به عطر و بویی دست یابیم، به همان آرمان ها پناه برده و همان اهداف را مورد توجه نظری و گرایش عملی خود قرار دهیم. لذا، دعاهای هفتگی آن حضرت را انتخاب کردم. زیرا، اگر از دقایق و ساعات گذشته و هفته را معیار قرار دهیم، انسان یا در «شنبه» قرار دارد و یا در پایان شنبه ها ـ که مثل امروز، جمعه باشد. حال، اگر می خواهی، در یک حرکت و گردش و سیر بی پایان ربانی بسر بری، بایسته می باشد تا به این نگرشها، گرایشها، اهداف و… مجهز بوده و آرمانهایی از این قماش را مورد توجه عملی و مشتاقانۀ خود قرار دهی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *