دسته‌ها
تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

و اما آخرین پی آمد

    بررسی وضعیت همه جانبۀ متجاوزین روسی در سرزمین خون و قیام، سرزمین عشق و شهادت (افغان ستان) ـ این مهد آزادگی و ایثار و گهوارۀ تمدن و بزرگی و شرف ـ بیانگر آنست که خون حدود یک میلیون شهید کار خود را کرده است.کاری که تنها خون شهداء کرده می تواند و نه هیچ قدرت دیگری. نخستین ثمرۀ عزت آفرین خون شهداء ما به بن بست کشانیدن منطق سیاسی ـ استعماری سوسیالیسم و نوکران آنها بود. و پس از آنهم در محاصره قرار دادن ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و… آنها.
نمودار ساختن واقعیت جهانخواری روسیه چیزی نبود که بتوانش از طریق تفسیرهای فلسفی و سیاسی به ملل محروم ثابت کرد، تحرک و پویائی و کمال نظام سیاسی اسلامی نیز. ولی مقدر چنان بود که خون شهداء عزیز واقعیت این هر دو را ثابت نماید. ثابت نماید که اسلام چون از منبع وحی آب می خورد برای همیشه پویا و تحرک بخش، عزت آفرین، کمالزای، عدالت گستر، ایثار جوش، مهرافروز و کفرستیز است و نظام و مسلک سوسیالیستی چون از مسیر فطری منحرف می باشد نمی تواند بی خردانه، خونریزانه، ستمگرانه، زورگوی، قلدر مشرب و غارتگر نباشد!
و اگر امروز، روسیۀ تجاوزگر با همۀ آن قدرتمداری و زورگوئی در تلۀ تاریک و درهم شکننده ئی دست و پا می زند که از شدت بیچارگی مجبور شده دست توسل، جهت رهائی از مهلکه، به جانب آمریکا دراز کند، از پی آمد خون شهداء ماست.
امید ملت مظلوم و ایثارگر ما، و آرزوی همة مسلمین جهان بر این است که خداوند به آبروی خون بناحق ریخته شدۀ شهداء، علناً و عملاً استکبار جهانی ـ چه در لباس شرقی و چه در سیمای غربی ـ را ذلیل و زبون دست مسلمین قرار داده و پرچم توحید را سربلند فرماید.

(بامید آنروز)

این مقاله در نشریۀ ماهنامۀ پیکار اسلامی، ارگان نشراتی حزب اسلامی رعد افغانستان در شمارۀ مسلسل 41 ـ در جدی سال 1362 به چاپ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *