دسته‌ها
راز و رمز نویسندگی

پانزدهم ـ شناخت هم عرض ها و هم زمانها

  دیگر از وظایف عمده و قابل تأمل نویسنده آنست که مسایلی که همزمان تحقق می یابند؛ مواردیکه در پی یکدیگر بروز می کنند؛ رویدادهایی که در عرض یکدیگر سر و کله می نمایند و… را دقیقاً و با وسواسی بی بدیل مورد شناسایی، تحلیل و ارزیابی، تفسیر و استدلال، تبیین و ارائه قرار دهد! به طور مثال: وقتی متوجه می شود که همزمان با نقد ـ و حتی هتاکی نسبت به ـ تفکر دینی از جانب استکبار، فیلمهای ویدئویی بیشتر و ارزانتر شده و تبلیغات انحرافی حتی در رابطۀ با برنامه هایی که ظاهراً بد نیستند بیشتر می شود؛ باید بکوشد تا نقاط پیوند، دلایل ارتباط، عوامل تقویت کننده و اهداف و جهت مشترک میان آنها را شناسایی، ارزیابی و ارائه کرده، هم پی آمدهای سوء و زیانهای جبران ناپذیر توجه به آنها را مدلل ساخته و ارائه دهد؛ هم فواید اعراض از آنها را شرح و معرفی کند.

     آنچه بی نیاز از تأکید و برهان می نماید اینست که در زمینۀ مسایل و بویژه رویدادهای انسانی ـ اجتماعی، زمینه های همعرض، همزمان و پی آمدهای متنوعی ظهور و بروز دارند که اگرچه گاهی معلول علل متنوعی می باشند، ولی از نظر جهت و اثر و هدف و… دقیقاً در خط واحدی قرار داشته و در مسیر تحقق هدفی مشخص عمل می کنند که شناسایی و معرفی اینان که کار نویسندۀ دقیقه یاب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *