سخن مدیر:

پانزدهم ـ شناخت هم عرض ها و هم زمانها

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

  دیگر از وظایف عمده و قابل تأمل نویسنده آنست که مسایلی که همزمان تحقق می یابند؛ مواردیکه در پی یکدیگر بروز می کنند؛ رویدادهایی که در عرض یکدیگر سر و کله می نمایند و… را دقیقاً و با وسواسی بی بدیل مورد شناسایی، تحلیل و ارزیابی، تفسیر و استدلال، تبیین و ارائه قرار دهد! به طور مثال: وقتی متوجه می شود که همزمان با نقد ـ و حتی هتاکی نسبت به ـ تفکر دینی از جانب استکبار، فیلمهای ویدئویی بیشتر و ارزانتر شده و تبلیغات انحرافی حتی در رابطۀ با برنامه هایی که ظاهراً بد نیستند بیشتر می شود؛ باید بکوشد تا نقاط پیوند، دلایل ارتباط، عوامل تقویت کننده و اهداف و جهت مشترک میان آنها را شناسایی، ارزیابی و ارائه کرده، هم پی آمدهای سوء و زیانهای جبران ناپذیر توجه به آنها را مدلل ساخته و ارائه دهد؛ هم فواید اعراض از آنها را شرح و معرفی کند.

     آنچه بی نیاز از تأکید و برهان می نماید اینست که در زمینۀ مسایل و بویژه رویدادهای انسانی ـ اجتماعی، زمینه های همعرض، همزمان و پی آمدهای متنوعی ظهور و بروز دارند که اگرچه گاهی معلول علل متنوعی می باشند، ولی از نظر جهت و اثر و هدف و… دقیقاً در خط واحدی قرار داشته و در مسیر تحقق هدفی مشخص عمل می کنند که شناسایی و معرفی اینان که کار نویسندۀ دقیقه یاب می باشد.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.