دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

پرستش ابزار

   « آمار و ارقام، تدابیر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در کارخانه ها و فروشگاهها گسترش فراوان یافته، زیرا موجب افزایش درآمد و توسعه ی تولید گردیده ولی در آنجا که پای مصلحت انسانها در میان است، تدابیر علمی نقش خود را نه تنها به خوبی ایفا نکرده بلکه از یاد برده است. کلماتی از این گونه، در معانی ویژه ای به کار می روند و مفهوم واقعی شان از یاد رفته است. عواملی که از روشهای علمی در توسعة صنعتی سود می جویند هرگز بر بنیان ارزشهای انسانی و اندیشیدن در مسایل و دشواریهای فرد بشری به وجود نیامده اند. این روشها منحصراً مناسبات مادی انسانها و ساخت کنونی جامعه و فرایند تولید و مصرف را ارزیابی می کنند.»([1])

      « گالبرایت تأکید می کند که ذوق تکنولوژیک فقط یک هدف فرعی در صنعت است. هر شرکت صنعتی برای بقاء و گسترش خود باید نخست به موفقیت اقتصادی نایل شود. عموماً تکنولوژیستها به عنوان « خادمان قدرت » تصویر میگردند. » ([2])

       نیل پستمن فریاد کرده است که: « آنچه ساری و جاری است یک ایدئولوژی تمام عیار است و البته نه در شکل متعارف و شناخته شده و تاریخی آن و نه در قالب و پیکرۀ پرخروش و جنجالی و پرسروصدای آن، بلکه در قالب یک ایدئولوژی بی کلام، بی صدا، که به دلیل همین عریانی از لفظ و کلام، به مراتب قوی تر و نافذتر و فراگیرتر است.
این ایدئولوژی، برای آنکه بتواند پایه های دوام و قوام خود را ثبات بخشد، نیازمند ملتی است که سرسختانه و مشتاقانه، نستوه و استوار، به سیر حرکت جبری و انعطاف ناپذیر تاریخ به سوی پیشرفت و توسعه باور داشته و این باور جزئی لایتجزی از پیکرۀ وجودی آنها شده باشد. » ([3])
« تکنولوژی گرفتار تعارضاتی در فعالیتهای خویش است: از یکسو تولید را افزایش می دهد و از سوی دیگر با روش بازدارنده ای از انسانها بهره می جوید. از این قرار هرگز نخواهد توانست نیروهای خود را در تأمین نیازهای حیاتی فرد به کار اندازد و تضادهای جامعه را از میان بردارد. » ([4])
« انقلاب فرهنگی یی که امروزه شاید در انتظار وقوع آن باشیم نیز متضمن حالت روح بخش کشف بصیرتهای جدید خواهد بود.
… اما توجه اصلی هر انقلاب فرهنگی نو باید مسلماً بر آن چیزی متمرکز شده باشد که یک مهندس دانشگاه آنرا همچون « نیروی محرک اصلی تکنولوژیک »… توصیف کرده است. و آن انگیزۀ ادامه دادن به ابداع، توسعه و تولید بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه است.» ([5])
« هدف من روشن ساختن خصوصیت ابزارگرایانه ی خردگرائی علمی است که به صورت معلومات ما تقدم، بنیان تکنولوژی امروز را ریخته است. هدف من تبیین این معلومات ماتقدم در تکنولوژی امروز است، به بیان دیگر شناخت روح تسلط جوئی و حاکمیت و نفوذ اجتماعی تکنولوژی در جوامع صنعتی پیشرفته… تفکر نظری علم، به دنبال جستجوی علت غایی است، در حالی که تفکر عملی تنها به جهان واقع می نگرد،… مبانی علم جدید به صورتی شکل پذیرفته است که برای بهره گیری از ابزار و وسایل، بیش از هر امر دیگری اعتبار و اهمیت قایل است. ابزار و وسایلی که موجبات تسلط روزافزون تکنولوژی را بر انسانها فراهم ساخته اند.» ([6])[1] ـ انسان تک ساحتی، ص 195 و 196

[2] ـ تکنولوژی و فرهنگ، ص 208

[3] ـ زندگی در عیش، مردن در خوشی، ص 328

[4] ـ انسان تک ساحتی، ص 257

[5] ـ تکنولوژی و فرهنگ، ص 279 و 280

[6] ـ انسان تک ساحتی، ص 168

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *