سخن مدیر:

پنجم ـ پیشینۀ وجودی تاریخی

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

یکی دیگر از وظایف نویسنده در امر تدوین متن نوشته توجه به پیشینۀ وجودی و تاریخی موضوع و در صورت لزوم ارکان و اجزاء آنست. در این رابطه، تحلیل گر متوجه: زمان پیدایش و مبدأ تکون رویداد و مسئله و… بوده، دقت می نماید تا بفهمد و بفهماند که:
پیدایش موضوع در چه موقعیتِ مثلاً فکری ـ اعم از عقیدتی و فلسفی و… ـ ؛ در چه موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رویداده است؟!
چه عواملی در تکوین، رشد، گسترش و… آن اثر داشته اند؟!
چه تأثیراتی بر ابعاد مختلف ـ اعم از اقتصادی، فرهنگی، زیستی و… داشته و چه پیامدها و نتایجی ـ اعم از مثبت و منفی ـ ببار آورده است؟
پدیده ها و مسایل همدوره و همزمان با وی، کدام بوده، چه نقش هایی داشته اند؟
چه کسانی از آن استقبال و جانبداری کرده اند و چه کسانی اعراض و دوری؟
آنهایی که از وجودش منتفع شده اند کیانند و باز چگونه و از چه راهی؟ و آنهایی که از آن ضرر و زیان کشیده اند کدام هایند و باز، چگونه و چقدر؟
در طول سرگذشت خود، موضوع، چه تحولاتی را پذیرفته است؟
چه آفت هایی، از سوی چه عواملی و در چه جهتی او را تهدید می کرده است؟ و غیره.
تذکری مهم ـ باید یادآور شد که: بسیار کم اتفاق می افتد که نویسنده موضوعی را مورد
تحلیل قرار دهد که لازم باشد در رابطۀ با پیشینۀ تاریخی او، به همۀ این موارد و نظایرش پرداخته و همه را تحلیل و ارزیابی نماید؛ بلکه در هر مقاله و نوشته یی، به تناسب حال و مقام (به تناسب موضوع) به یکی یا چندتای از این گونه موارد پرداخته می شود و بس.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.