دسته‌ها
تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

پی آمدها

همانگونه که آمد، پی آمدهای تأثرآور تجاوز روسیۀ سوسیالیستی در افغانستان کاری نیست که بتوان طی مقاله یا کتابی گزارش کرد، زیرا آنچه را تجاوز روسیه، برین ملک و ملت تحمیل نموده، نمی شود در همچه یک بررسی های اجمالی تصویر نمود، و تا آنجا که از واقعیت های عینی این تجاوز بر می آید، لازم است دانشگاهی بزرگ و مجمعی علمی، کار تحقیق پی آمدهای این تجاوز را در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، نظامی، انسانی، اخلاقی، هنری و… ـ چه در رابطۀ با خود افغانستان و چه در رابطۀ با جامعة بزرگ بشری و مکاتب و مسالک اجتماعی ـ به عهده گیرد.
لذا این نبشته هرگز ادعای حتی ذکر اجمالی و عنوان وار پی آمد های پلشت ششم جدی و لشکرکشی های تجاوزکاران روسیه را ندارد، چه رسد به طرح و بیان کلی آنها. اما از آنجا که برآنیم درین زمینه تماس حاصل کنیم، می کوشیم به گونه ئی فهرستوار، پی آمدهای این تجاوز را به ذکر نشینیم.
اما آنچه این تجاوز در رابطۀ با خود افغانستان و ملت محروم آن تحمیل نمود، ستم بود و زورگوئی، قتل عام بود و محکومیت، آوارگی بود و تخریب و تلاشیِ همۀ ابعاد فردی و اجتماعی این جامعه!
تجاوز روسها، فرهنگ و نظام فرهنگی این سرزمین را یا به آتش نابودی کشید و یا به آتش انحراف و وابستگی. همانگونه که نظام اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، هنری و… را به همین درد مبتلا کرده است.
تجاوز روسها برای این ملت، جز آبادانی صدها هزار گور برای شهداء ایثارگر، چیزی بجای نگذاشته است. آنهم مزارهائی که اغلب در تاریکی شب، و در زیر باران گلوله تعمیر شده اند! مزارهائی که عطر استغنا و آزادی را با شوکتی چنان بشکوه به مشام جان مادران داغدیده می رسانند که اشک ها را به فریاد، گریستنها را به قیام، و مرثیه خواندنها را به تپیدن در خون و خاک خونین این میهن بدل می کنند.
مزارهائی که بوی عشق می دهند و عطر شهامت، بویژه آنگاه که طفلی غمین و خندان در کنارش زانو می زند، تا حمد و سورۀ مادر را با معصومیت تکرار کند!
آری! تجاوزگران روسیه آمدند تا آباد کنند و کردند و هنوز هم آباد می کنند! و چه وقیحانه!
و اما آنچه این تجاوز و ستم در زمینۀ بین المللی ببار آورد، نه کمتر از آنست که بر ملت ما تحمیل شد. چرا که همزمان با کودتای ننگین روسی در افغانستان، رقبای استعماری روس در سراسر جهان تحریک شده و هر یک بگوشه ئی مشغول توطئه شدند، آمریکا به جائی، انگلیس به گوشه ای و دیگران نیز هر یک در موردی و زمینه ای، و تا آنجا که از بررسی تاریخی مسئله بر می آید، همۀ فعالیت های استعمارگران غربی ناشی از حس رقابت استعماری و ترس از عقب افتادن در جنایت و ستم و کشتار در برابر رقیب روسی بوده است.
امروز اگر فلسطین به کام صهیونیسم افتاده و مردمش به داغ آوارگی و در آتش ستم و بیداد می سوزند، از پی آمدهای تجاوز روسیه است.
امروز اگر مردم لبنان مورد تهاجم موشکی و توپخانۀ صهیونیسم قرار گرفته و قسمتی از خاک شان را اسرائیل غاصب تحت سلطۀ نظامی خویش قرار داده، از پی آمد تجاوز روسیه به افغانستان بهره می برد.
امروز اگر ایران و ملت مسلمان عراق بدرد بیدرمان جنگی نخواسته و تحمیلی از جانب آمریکا گرفتار آمده و هر روز بیشتر از روز پیش بار جور و ظلم و ستم و قتل و غارت و… آمریکا و مزدورانش را بدوش می کشند، باز هم از پی آمد تجاوز روسیه بهره می گیرد.
امروز اگر قسمتهای زیادی از سرزمین های آسیا، آفریقا و ملت های مختلفی از گوشه و کنار جهان گرایشهای غربی پیدا کرده اند، از پی آمدهای این تجاوز خونبار بهره گرفته است و بالاخره اگر، موجودیت، رشد و تداوم بدبختیهای بیشماری در تمام ممالک جهان سوم و بویژه در میان امت عظیم اسلامی، سد باب هدایت و نجات آنها شده، همه و همه از پی آمدهای این تجاوز ننگبار بهره می گیرد. و متأسفانه این پی آمدها در حدیست که جهان را بسوی سبعیت و تباهی کشانیده و منطق زور و زورگوئی را جانشین منطق انسانیت و انسان گرائی ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *