دسته‌ها
راز و رمز نویسندگی

چهاردهم ـ شناخت بدل سازنده ها

محور بسیار ظریف دیگری که نویسنده می تواند با توجه به آن، از جنبه های مختلف نوشتۀ خود را پرورش داده و متن مورد تحلیل را از پختگی و کمالی لازم برخوردار سازد:
شناختِ عوامل، ابزار، روشها، جهت گیریها و شرایطِ تبدیل کنندۀ زیان به سود، ضد ارزش به ارزش، بد به خوب، شر به خیر، زشتی به زیبائی، فساد به صلاح، دافعه به جاذبه، ضعف به قوت، نارسایی به رسائی و غیره می باشد؛ این کار، بیشتر موقعی مورد توجه و استفاده قرار گرفته می تواند که موضوع به نحوی از انحاء متوجه نواقص و نقایص و زمینه هایی که باز به نحوی با امور منفی پیوند برقرار کرده می توانند باشد؛ بطور مثال: وقتی نویسنده ای بخواهد ضعفهای انقلاب اسلامی  و یا ضعفهای مثلاً فرهنگی آنرا بررسی و تحلیل نماید، می تواند، زمینه ها، عوامل، ابزار و روشهایی را که قدرت بدل ساختن آن ضعفها به قدرت و… را دارند، شناسایی، ارزیابی و معرفی نماید. و همچنین در سایر موارد.

     منِ بنده را معتقد آنست که: توجه به این وظیفه و ظرافت هایی که دارد، نه تنها نویسنده را به یکی از روشهای بسیار مؤثر، در پرورش متن مجهز می سازد که باورمندم، بیشترین تحلیل هایی که در زمینۀ امور انسانی دور می خورند به این نگرش و توجه دقیق به آن و پرداختن موشکافانۀ به آن نیازمند بوده، و یکی از وظایف و مسئولیت های عمدۀ تحلیل گرِ این نوع از نوشته ها، مجهز ساختن خود به این نگرش و نیز گرایش عملی بدانست. زیرا که اگر بپذیریم، یکی از وظایف تحلیل گر راهنمایی و برون کردن مخاطب از موضع گنگ و تنگناهای فکری ست ـ اعمِ از اینکه این کار را مستقیماً انجام دهد و یا غیر مستقیم ـ می توانیم بپذیریم که: پرداختن به این وظیفه، در واقع همان انجام وظیفۀ راهنمایی و گره زدایی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *