دسته‌ها
راز و رمز نویسندگی

چهارم ـ ابعادِ ظریف

ضرور و شایسته است تا تحلیل گر مدقق:
ابزار، روش عمل، زمینه ها، جهت عمل، انگیزه ها و اهدافِ خود پدیده، رویداد، مسئله و یا عامل و عوامل آنرا شناسایی نموده، تبیین، ارزیابی و مورد ارائه قرار دهد.
این کار در رابطه با مسایل انسانی ـ اجتماعی از مهمترین وظایف نویسنده بوده، گاهی، بررسی و ارائه ی هر یک از آن موارد مقاله و یا رسالۀ جداگانه یی را ایجاب می کند. به طور مثال، وقتی نویسنده یی موضوع «تهاجم فرهنگی» را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد باید بداند که:
ابزار کار تهاجم فرهنگی کدام هایند؛ روش عملی کار ـ چه از طریق خود مهاجمین و چه از طریق مواد فرهنگی ـ چگونه است؛ زمینه های مورد تهاجم کدام ها و کجاهایند؛ جهت عملِ این تلاش کدام بوده و به کجا می انجامد؛ اهداف محوری و فرعی مهاجمین چه و انگیزه های اصلی و فرعی آنها کدام هایند و غیره و غیره.
درست بهمان گونه که وقتی پدیده یی مثل وبا، سرطان و یا رویدادی همچون غرب زدگی و یا اسلام گرایی را مطرح می دارد، باید به معرفی همه جانبۀ آن ابعاد ظریف بذل توجه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *