دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

کاری بشکوه

  آنچه آمد، جزئی و رشحی از شئون نظام آرمانی فاطمه(س)بوده و در شأن دوستان فاطمه اینکه: طبع و عقل و قلب خود را تطهیر دارند تا همۀ قوای وجودی آنان از آفات برکنار مانده و همۀ نگرشها و کنشهایشان از طهارت و طراوتی فاطمی بهره مند گردند!
چرا که مثلاً از ویژگیهای قوۀ بینائی در انسان، یکی این است که وقتی چشم از خواب می گشاید و به هستی و جلوه های او معطوف میدارد، با همۀ توان و تقوا و حساسیت توجه می نماید تا به چیزی که آلوده و آلوده کننده می باشد، نیفتاده و در زمینه های فسادبار مصرف نگردد!
ما، وقتی جائی رفته و در مسیر «بنائی» را زیارت کردیم! پیش تر و بیشتر از تفکر و تخیل و توهم هر امر دیگری، این «هوس» از ما سواری می گیرد که: کاش این ساختمان از آنِ ما بود!
در حالیکه ممکن بود افکار دیگری ما را در احاطۀ خود در آورند! مانند اینکه:
کاش هنرنمائیهایش توسط من انجام می پذیرفت! (کاش هنرمند بودم و می شدم!)
کاش طرح مهندسی آنرا من داده بودم! (کاش مهندسی بودم!)
کاش در این ساختمان علم آدم شدن، محترم شدن، عزیز شدن، آزاده شدن و در یک کلمه «بی مرگ» شدن را تعلیم کنند!
کاش در این ساختمان مردم کتاب دل را می گشودند و می خواندند! و یا آنها که رازی از دل آموخته اند، می نوشتند!
کاش در اینجا زبان عشق، ایثار، طهارت و… را بیاموزند! و دهها کاش دیگر!

به همین نحو، وقتی مثلاً به تلوزیون نگاه کرده و متوجه می شویم که انسانی هرزه و پست ـ از طریق تحمل پستی ها و هرزه گیهائی خجلتبار و رسوائی آور ـ به چیزی رسیده است، آرزو می کنیم «کاش! ما جای او بودیم»! و متأسفانه نمیدانیم که چه بد آرزوئی از ما سواری می گیرد!
در حالیکه اگر فرد، در پرتو الگوبرداری از آرمانهای فاطمه(س)و راه افتادن در مسیر تحقق آثار و احکام آنها، به طهارت های یاد شده دست پیدا نمود، وقتی خانه و کاخ و… ئی را مشاهده نماید، چون به نور بیداری و بصیرت و کرامت و عزت وجودی و… مجهز شده است، از خداوند می خواهد تا او (خداوند) در جوار قرب خودش برای وی منزلی عنایت فرماید! چرا که بر آنست تا روزش با سرافرازی به پایان رسد! و نه با حسرت و پشیمانی و…!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *