دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب جامعه شناسی سیاسی افغانستان

جامعه شناسی سیاسی افغانستان

برای دانلود کتاب «جامعه شناسی سیاسی افغانستان» روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب:
زیر مجموعه های بررسی سیاست فرهنگی (1-7)
هوالمستعان
علم سیاست غیر از اخلاق سیاسی است
بررسی زمینۀ تحولات سیاسی افغانستان
درک علل وجودی گروههای سیاسی
ویژگیهای گروههای مذهبی
گروههای سیاسی اصیل اسلامی
ویژگیهای گروههای سیاسی غیر مذهبی
1ـ ویژگیهای قبل از پیروزی
2 ـ ویژگیهای بعد از پیروزی
علت رکود سیاسی گروههای اسلامی
1 ـ تحریف ایدئولوژی اسلامی
2 ـ عدم رشد اخلاقی و ارزشهای اسلامی:
3 ـ انحراف اقتصادی:
4 ـ گرایشهای ناسیونالیستی:
5 ـ زمینۀ تخریبی:
بررسی سیاست فرهنگی
ویژگیهای فرهنگ افغانستان:یک – ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)
زیر مجموعه های ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)
دوم ـ ویژگیهای فرهنگ سنتی
شرایط و عوامل رویکرد به مبارزۀ ملی ـ اسلامی
1 ـ اختناق سیاسی:
2 ـ جو طبقاتی حاکم:
زیر مجموعه های شرایط و عوامل رویکرد به مبارزه ملی – اسلامی(3-9)
نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن
1 ـ عدم رشد تفکر الهی مردم:
2 ـ عدم رشد اخلاق اسلامی:
3 ـ مسئولیت گریزی مردم:
4 ـ مخدوش و مجهول نمایاندن سیاست اسلامی:
5 ـ ضد حکومتی بودن آن:
6 ـ کیفیت نگری آن:
زیر مجموعه های نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن (7-10)
بررسی اخلاق سیاسی
1 ـ اخلاق در دورۀ قبل از اسلام
2 ـ اخلاق در دورۀ بعد از اسلام
پی آوردهای اخلاق التقاطی
الف ـ خود برتربینی در مواردِ:1- نژادی:
2 ـ لسانی:
3 ـ منطقه ئی:
باء ـ احساس ضرورت رشد:
ج ـ بی تفاوتی نسبت به غیر خود
علل مخالفت مردم با مارکسیستها و مارکسیسم
1 ـ وجود فرهنگ سنتی منسوب به اسلام
2 ـ حکومت شاهی
3 ـ غرب زدگی
4 ـ وجود روابط اقتصادی آزاد
5 ـ ادعای آزادی بیان
6 ـ اسلام پناهی حکومت
7 ـ ماده گرائی مارکسیسم
8 ـ افشاگری های رژیم گذشته
9 ـ خاطره های نفرتبار
10 ـ فعالیت های ثروت مندان
11 ـ لغو مالکیت خصوصی
12 ـ مسئلۀ زن
13 ـ عدم رسائی مارکسیسم

یک پاسخ به «کتاب جامعه شناسی سیاسی افغانستان»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.