دسته‌ها
طلوع انقلاب اسلامی افغانستان

گسترش زمینه های عبادی

    بروز، توسعه و شکوفائی انقلاب باعث شد تا ارزشهای عبادی بار دیگر طراوت و شادابیِ ویژه یی پیدا کرده و نقشهای ویژۀ خود را در ابعاد حیات فردی و اجتماعی بمنصۀ ظهور برساند.
این زمینه که از نماز و روزه و تلاوت قرآن و ذکرهای متنوع و توبه و انابه و غیره گرفته تا دستگیری ایتام و… را فرا می گیرد اینک چنان می درخشند که گوئی خود به تنها وسیله های مؤثر جهاد بدل شده اند!

     در واقع، یکی از رازهای اصلیِ پایداریِ مداوم و خستگی ناشناس، قوت و متانت شگفتی زای روانی، بالندگی و شادابی تلاشهای سنگرداران را باید در سایه سار رشد همین ارزشها و زمینه های بارور و نیروزای آنها جستجو کرد؛ زیرا که این ویژگی های بشکوه و ارزشهای خستگی زدای آنها هرگز فراچنگ کسی نخواهد افتاد مگر در سایۀ ارتباط نزدیک و پیوند صمیمانه و مستمر با خدای مهربان و یادِ آرامش بخش او! که خود فرموده است: اَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلوُب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.