دسته‌ها
تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

گوشه‌ئی از نیرنگهای تجاوزگران

هوالعلام الغیوب

یکی از مسایل بسیار مهم و پر ثمری که بررسی آن برای هر جامعه و ملتی مفید و برای تحقق و تداوم هر مکتب، نظام و انقلابی نقش حیاتی دارد، مسئلۀ بررسی، شناخت و مقابله با نیرنگهای متعدد دشمنان آن ملت و آن انقلاب است. تا آنجا که اگر بخواهیم علت شکست ها و ناکامی های جوامع و ملل و انقلاب های متعدد را شناسائی کنیم، بدون وقفه متوجه می شویم که در بسا موارد و مواقع علت و یا یکی از علتهای اساسی ناکامی ها، عدم آگاهی و شناخت دقیق مردم از نیرنگهای دشمنان جامعه و انقلاب بوده است.
طبیعی ست که ملت افغانستان و انقلاب اسلامی این مردم مستثنی از این قانون نبوده و بررسی نیرنگهای استعمار (دشمنان این ملت) می تواند در سرنوشت کنونی و بعدی این ملت و تبلورِ تقدیر سیاسی ـ اجتماعی آنان نقش بسیار مؤثر و مفیدی را بازی نماید.
با همۀ اینها آنچه درین رابطه ـ بویژه با در نظر گرفتن حجم این نوشته ـ قابل تأسف و تذکر می نماید، اینست که، نیرنگهائی که استعمار و استکبار جهانی در رابطه با ابعاد مختلف حیات اجتماعی این ملت بازی کرده، آنقدر زیاد است که نمی توان حتی در یک کتاب و دو کتاب و… به شرح آن نشست! در واقع، فقر، جهل و سایر بدبختی هائی که در طول پنجاه سال اخیر بر این ملت تحمیل شده و روزبروز بر شدت خویش افزوده تا اینک به اشغال نظامی، توسط ارتش سرخ دولت سوسیالیستی روسیه انجامیده و مجال قیامی سرنوشت ساز و بدبختی برانداز را از مردم این دیار سلب و ابتکار عمل را بدست استعمار جهانی نگهداشت، همانا، در یک کلام، بیشتر از عدم شناخت این مردم از نیرنگهای دشمنان شان، پایه و مایه تواند گرفت! چه اگر اینان متوجه سیاست بازیهای استکبار و نیرنگهای ابلیسی وی می بودند، یقیناً امروز وضع به اینگونه که اینک شاهد آنیم نبود. هر چند اگر مسئله را از دیدگاهی دیگر و بر مبنای معاییری دیگر مورد توجه و ارزیابی و تعلیل قرار دهیم، شاید بتوان به علت های دیگر و مهم تری نیز دست یافت.
به هر حال این نبشته برآنست تا به ارائه ی بخش بسیار جزئی و ملموس از آندستۀ از نیرنگ های استعمار بپردازد که ملت افغانستان نمودهای واقعی و عینی آن را با پوست بدن خویش لمس کرده اند. و باز از آنجا که این نبشته به بهانۀ ششم جدی (روز تجاوز ارتش سرخ روسیۀ سوسیالیستی) قلمزده می شود، می کوشیم به قسمت اندکی از نیرنگهای روسیه، اشاره ئی گذرا نموده و تفصیل و تشریح کامل این قضیه را به صاحبان اندیشه، تعهد و قلم سپرده و از آنان بخواهیم ملت را در جریان این فریبکاری ها قرار دهند تا هم انقلاب مان از آسیب پذیری در امان بماند و هم ملت مظلوم افغانستان در آتش نیرنگهای استعمار و استکبار بیش از این نسوزند.

ما برای اینکه بتوانیم بیشتر و بهتر به ژرفای خیانتهای روسیۀ سوسیالیستی آشنا شده و از هویت و ماهیت واقعی نظام استعماری این کشور، آگاهی بیشتری بدست آوریم، نیرنگهای مورد عمل روسیه در رابطۀ با افغانستان را به دو دستۀ مهم بخش کرده و از هر یک مهمترین شان را به شرح می نشینیم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *