دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

گوشه‌یی از آثار

به هر حال، وجود و حضور ایمان و زینت ایمانی نشانۀ آنست که علم و زینتِ علمی ـ آنهم علم آدمیت ساز و آدم نمای و… ـ وجود دارد؛ زیرا انسان تا واقعیت های مربوط به اشیاء، امور و ارزشها و ضد ارزشها را نشناسد و به حق(ج)معرفت پیدا نکند ایمان تحقق و تبلور پیدا کرده نمی تواند! و وقتی زینت ایمانی پیدا شد و شکوفا گردید، زینت خردمند و تعقل حضور و حاکمیت خواهد داشت؛ زینت رسیدن به مرحۀ عبدیت واقعی تحقق پیدا می کند؛ زینت رسیدن به انس نیایش تحقق پیدا می کند؛
زینت مهرورزی به همۀ عالم و عوالم و به همۀ موجودات و از میان آنها به انسان و انسانیت تحقق پیدا می کند؛
دانش ربانی و تفکر وحدانی تحقق پیدا می کند؛
زیبائیهای توکل و اخلاص تبلور پیدا می کند؛
نور طاعت و شادابی عبادت شکوفا می گردد؛
زیبائیهای نوازشگر تواضع و انکسار ملموس می شوند؛
زیبائیهای هوشربای ایثار و عفو و شجاعت و آزادگی و … جلوه گر می شوند؛

واقع مطلب اینست که اگر انسان را «واقعاً» به عنوان «انسان» در نظر بگیریم، حقیقتاً حق اوست تا از نظر وجودی به همۀ این زیبائیها مزین بوده و از برکاتِ همۀ این زیبائیها برخوردار باشد! مثلاً این حق انسان است که آرامش داشته باشد؛ منتها آرامش معنیدار و هویت بخش و انسانی میسرنمی شود مگر اینکه انسان به زمینۀ های واقعاً آرامش دهنده آشنائی پیدا کرده و ایمان بهم رساند؛ و مرتبۀ اوج این برخورداریها در گرو همان رویکردیست که فاطمۀ زهرا(س)به ما تعلیم فرموده و راه رسیدن را توسلِ به ذیل علم و راهنمائیهای الهی و اطاعتِ شایستۀ از او معرفی فرمورده است!
و کلام آخر اینکه: تجربه های جهانی (فرا زمانی ـ فرا مکانی) ثابت کرده اند که هر جا از زیبائی ایمان اثر و نشانۀ پویا و شادابی نباشد، نه تنها از آنچه آمد خبر و اثری نتواند بود؛ بلکه: محرومان از زینت ایمان، هم از رشد واقعی و آدمیت محور و آرامشِ بالیده از عشق به حق محروم می باشند! و هم گرفتار هزار و یک نوع تشویش و نا امنی و اضطراب و احساس پوچی و بیهودگی و بی معنایی و خالی بودن و…!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *