دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

1 ـ وجود فرهنگ سنتی منسوب به اسلام

  همانطور که در سایر زمینه ها و موضوعات تذکر داده شد و شرح گردید، بزرگترین مسئله ئیکه در مورد سیاست و فرهنگ سیاسی افغانستان مورد دقت قرار داشته و بخوبی قابل لمس می باشد، همین مسئلۀ اتکای نسبی فرهنگ این کشور است به ایدئولوژی اسلامی.

    و باز همانطور که قبلاًً گفته شد، ما موضوع ایمان مردم را به صورتی مورد اذعان و تأمل قرار میدهیم که ضرورت پیوند ایمان با روح حقیقی آن را در خواننده تداعی ننماید، بدیگر سخن ما بدرستی به این واقعیت معترفیم که فرق است میان مصداق ایمان سنتی مردم با مصداق ایمان حقیقی اسلامی. لیکن با همۀ اینها چون، نخست ایمان هست و موجودیت آن را نمیتوان منکر بود، و ثانیاً این ایمان دارای پیوندی هر چند نامستقیم و نپالوده به اسلام می باشد، میتواند ـ و به ویژه در طول تاریخ استعمار توانسته است ـ هر گاه پای استعمار خارجی به میان باشد، به صورت نسبی ولی نپالوده و نامنسجم، طوری عکس العمل تولید نماید که بتوان بدرک روحیۀ ایمانی و نیز به احساس امیدواری، جهت گرایش و روش این گرایش به ایدئولوژی پالوده و منقح اسلامی رسید.

    و چون درین فرهنگ همیشه آزادی و آزادگی توصیه میشده است، و نیز چون این فرهنگ از روحیۀ تعصب آلود و نفرت باری نسبت به آنچه کفرش می نامند برخوردار میباشد و از دیگر جانب چون در طول تاریخ معاصر همیشه این واقعیت تذکر داده شده و گاه با جهت گیریهای استعماری افشا شده است که همسایۀ شمالی ما (روسها) کافرند و… و همانسانیکه در جاهای دیگر گفته اند، مردم در طول تقریباً سی سال اخیر از طریق بعضی گروههای اسلامی، به گونه هائی، جهت انسجام یافتن و آماده گی برای یک انقلاب مورد توجه قرار می گرفتند؛ و… لذا زمینه برای حرکت مردم علیه شورویها و دست نشاندگان آنان آماده میشد، و یکی از علل حرکت مردم که می شود آن را علتی عمده هم دانست همین مسئله بوده و هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *