دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

10 ـ فعالیت های ثروت مندان

برای آنانی که افغانستان را از نزدیک مشاهده کرده و در زمینه بدرک زمینه های سیاسی، اجتماعی، مشابهی نائل آمده اند این موضوع به خوبی روشن میباشد که درین مملکت روابط اقتصادی بر چه مبنائی قرار داشته است. مملکت شاهی با روابط اقتصادی فئودالی که عده ئی همه چیز دارند، همه چیز میخورند، همه چیز می خرند، همه جا میروند، همۀ استراحتها و خوشنوشی و خوشباشی ها مال آنهاست، اگر قرار باشد کسانی بیایند و این روابط را در هم بکوبند، اینان نمی توانند در مقابلشان آرام بنشینند و شاهد مرگ پوچ خویش و برباد رفتن همۀ امکانات رفاهی و امکانات خوش گذرانی خود باشند؛ لذا می کوشند با استفاده از ابزارها و افسونهای ضد انسانی قبلی درین نبرد سهم گرفته جهت جلوگیری از نابودی خویش ایستادگی نمایند، که در افغانستان این مردم را نیز باید آنهائی که برای دین، فرهنگ، هنر، اقتصاد، و آزادی خود می جنگند افزود؛ و این را نیز به عنوان عامل هر چند کوچک ذکر کرد، هر چند عده ئی از اینان حتی بی عرضه تر از آن بودند و هستند که بتوانند جهت منافع خویش استقامت نمایند و از همین روست که اکثریت مطلق اینان با سرمایه های خویش فرار کرده اند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *