دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

12 ـ مسئلۀ زن

   بررسی تأثیر روابط مرد و زن از طریق ازدواجها و گاه عشقها و رقابتهای ناشی از آن و نیز تأثیر این موارد در زمینۀ رشد و یا تجزیه و تلاشی سیاست های تاریخی و حکومتهای قدرتمند و در روابط جزئی تر، درک و یا محرومیت از امکانات متنوع زندگی، خود کتابهایی را در بر گرفته و محققانی درین زمینه زحمتهائی کشیده اند و مسئله تا حدی ژرف و بلند است که عده ئی را چنان فروید بر آن داشته است تا تاریخ را بر مبنای جزئی از این رابطه یعنی مسئلۀ شهوت، معنا نمایند.
لذا موضوع قابل دقت در ممالکی چون افغانستان که بصورت نسبی روحیۀ اسلامی بر ذهنیت افراد آن حاکم است و نیز مردم با روانشناسی و با ذهنیت آنچه محبتش می نامند مجهز می باشند، بحث انگیز و پردردسر می باشد.

     درین موضوع نیز مردم افغانستان با ذهنیتی از طریق شنیده ها و خوانده ها مجهز شده اند که با وجود اینکه از اصول سیاست سوسیالیستی می باشد هنوز در جامعه های سوسیالیستی جز در مواردی جزئی تحقق نیافته است و آن مسئلۀ جمعی بودن زن و غیر مجاز بودن داشتن زن شخصی می باشد. و مردم افغانستان که با چشم خویش جنگها و زدوخوردها، زندانی شدنها و زمانی هم کشته شدنهائی را برای فحش دادنها و یا فحش شنیدنهائی به زن کسی دیده اند برای شان ننگ آورترین و خفت بارترین و شرم آورترین مسئله، ذهنیت قبول روابط خانوادگی جمعی خواهد بود.
اینان شنیده اند که ارتش شوروی با چنین برنامه ئی روابط جنسی خود را برقرار می کند و شوروی بر آنست که آن را تعمیم بخشد. لذا حاضرند بمیرند اما نبینند که زنشان در اختیار دیگری قرار دارد.
از جانبی در شرق و ممالک کم رشد و عقب افتاده، مسئلۀ داشتن اولاد از نظر اقتصادی برای خانواده نیز حائز اهمیت میباشد لذا نباید تأثیر این مسئله را نیز از نظر دور داشت. بهر حال زمانی که مردم افغانستان از این مسئله با خبر شدند، شاید بتوان گفت عمیق ترین و نفرت بارترین احساس انزجار نسبت به نظام سوسیالیستی برای شان دست داده و بر آن شدند تا به هر نحو ممکن این رژیم پشتیبان روابط حیوانی، در رابطه با مسئلۀ زناشوئی را از پای در آورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.