سخن مدیر:

۲ ـ حکومت شاهی

بدون دیدگاه

   حکومت شاهی یعنی حکومت روباهان مکار و گرگان دزد و موشان زراندوز؛ و اگر درست برداشت کرده باشیم و درست به کنه و ریشۀ روانشناسی اجتماعی آنانی که به اختراع و تسمیۀ فاقه زده هائی بس تهی دست و تهی مایه به نام «شاه» و در مقابلش «گدا» پرداخته اند رسیده باشیم، نتیجۀ روشن آن، این خواهد بود که علت اصلی وجه تسمیۀ اینان به شاه، چیزی جز احساس زبونی، ذلت، فقر و تهی مایگی به معنای وسیع کلمه نخواهد بود.
لذا همین زمینه، مایه ئی میشود برای فرار اینان از زمینه هایی که به اجبار آنان را به واقعیت وجودیشان آشنا میکند و این خود همان چیزی است که اینان از آن در هراس اند و برای فرار به این همه ابتذال پناه برده اند. و حکومت های شاهی افغانستان نیز، چه اینان با همۀ گرایشهای الحادآمیز کفرمآبانۀ خود، دم از مذهب و سنت و ایمان و الحاد به میان میآوردند.

     اینان که همۀ ویژگیها، اعمال، پندار و گفتار ملحدین را دارا بودند، لیکن چون به نفع شان بود از کفر و الحاد اظهار انزجار میکردند. اینان که بدترین خفقانهای الحادآلوده را بر مردم تحمیل میکردند، لیکن بی شرمانه دم از آزادی و بدتر از آن پشتیبانی از مکتب آزادی جویانۀ اسلامی میزدند.
اینان که بدترین بیعدالتی ها را در زمینۀ حقوق مردم مرتکب میشدند و بدتر از آن، زمینۀ بی عدالتی را تحکم می بخشیدند، نه تنها دم از عدالت میزدند که می کوشیدند غیر از خود تمام جهان و تمام حکومتهای عالم را ناعادلانه جلوه دهند.
حکومت ظاهرشاه برای حفظ منافع استعماری خویش، می کوشید تا چهرۀ سوسیالیسم را طوری ترسیم نماید که در کنار تصویر بربریت و آنارشیسم ضد انسانی بتواند حس نفرت و انزجار شدیدی را نیز تداعی نماید. لیکن همین حکومت،؛ آنگاه که از جانب مردم احساس هراس می نماید خود جهت سرگرم نگهداشتن ایشان و نیز ایجاد تفرقه و پراکندگی و تجزیۀ عناصر فعال، اندیشه های مارکسیستی را وارد و فعال می سازد.
لیکن روی هم رفته با آنچه در سایر نوشته ها آمد و مکارگیهائی که دولت ظاهر خائن در مورد سیاست افغانستان بازی کرد، دو موضوع را توانسته بود در جریان ذهنیت مردم قرار دهد.
یکی، آزاده بودن حکومت خود و دیگری ضد انسانی بودن حکومت و رژیم سوسیالیستی روسیه.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.