دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

2 ـ عدم رشد اخلاقی و ارزشهای اسلامی:

تحریف دین از مسیر اخلاقییِ آن باعث شد که اخلاق و ارزشهای اسلامی خیلی ها کم عملی شده و در پردۀ استتار باقی بماند.
از طرفی چون دین به انحراف کشیده شد، روح ایدئولوژی سیاسی اسلام چندپاره و در هیئت روشهای متنوعی متبلور گردیده، شخص سادۀ بی سواد، در یک، «نمیدانم کدام یک اصیل» رنجدهندهئی گیر میکرد و هنوز هم میکند، و چون خود روی عللی نمیتواند روح حقیقییِ ایدئولوژی اسلامی را به لمس بنشیند و خود را به جوهرۀ ارزشهای اسلامی و تبلور علمییِ اخلاق این مکتب گره بزند، در جوی ناسالم، مسخ شده و نازای و حتی گاه تخدیر کننده به سر می برد. و لذاست که نمیتواند ـ و نباید هم از وی توقع داشت ـ تا بدون لمس روح حقیقییِ یک گروه ـ ولو اصیل ـ بدان پیوندد.
خوشبختانه در مورد این واقعیت که زیاد اتفاق میافتد ـ البته در زمان ما که همه دم از حقانیت میزنند و چون پرده بر میافتد بر حق اند ـ سازمانی مترقی روی عللی که از بحث بیرون است از دیدۀ افکار و تجارب افراد عامی و نیازمند به آن، پنهان نگه داشته میشود، هیچ گروهی سیاسی درین مورد با ما سرمناقشه نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *