دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

3 ـ انحراف اقتصادی:

هر چند وقتی میگوئیم دین را تحریف و سیاست اسلامی را مطابق خواستهای استثماری خود تفسیر و توجیه کردند، میتواند رسانندۀ این مطلب نیز باشد که ایدئولوژی سیاسی اسلام در کل شامل نظام و سیاست اقتصادی آن نیز میشود.

     لیکن جهت رفع اشتباه و تأکید بر واضحات این مسئله را جداگانه یادآوری نمودیم که پس از حضرت علی(ع) روح سیاست اقتصادی اسلامی به انحرافی فلاکت بار و فسادخیز دچار شده و مردمیکه به این نسخة بدلها بجای اصل عادت کرده اند وقتی می بینند گروهی بر این نظام اقتصادی میشورد و باور به سیاست اقتصادی عادلانه و ظاهراً افراطی دارد، چون از گوشه و کنار از عقاید مزدکی ها و درین اواخر کمونیست ها، حرفهایی شنیده اند و حکومت نیز آنانرا به این لامذهبی متهم می داشته، و از طرفی هم گاهگاهی همانطور که گفته آمد انگلیسی ها و دیگران ازین شیادیها کرده بودند، نمیتواند آنانرا با همۀ وجود بپذیرد و نتیجتاً گروه با عدۀ روشن فکر تنها میماند.
اگر ضعف اقتصادی گروه که خود زمینه ساز پیشرفت و گسترش آن میباشد را نیز بر آن بیفزائیم، درد چند چندان بزرگ خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *