دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

4 ـ مخدوش و مجهول نمایاندن سیاست اسلامی:

  دربارۀ اینکه سیاست و اندیشه های سیاسی مکتب اسلام را تا حد مجهول نمایانده، و تحریف و تخدیری نمایش داده و دست کاری کرده اند هیچ کس حرفی نخواهد داشت، افزون بر اینکه درین باره کتابهائی زیاد هم نگاشته شده است.
نمونه های بارز آنرا ما مثلاً در این قسم صحبت ها در مییابیم که: آیا اسلام دارای روش اقتصادی ویژه هست؟ یا آنچه اینک، عرفاً بنام روابط اقتصادی ممالک اسلامی بر سرنوشت اقتصاد ایشان جابرانه و ظالمانه حکم میراند، همان روش اقتصاد اسلامی است؟

     این مسئله و مسایل گوناگون و متنوع و تمسخرآلود دیگریکه در زمینه تراشیده اند، ذهنیت قشر عظیمی از جامعه را بر اندیشه های سیاسییِ این مکتب مردد و مشکوک میسازد.
آنچه درین زمینه خیلی ناگوار و دردانگیز میباشد اینست که این عدم روشنی و ناآگاهی و نبود و یا کمبود جلا و درخشش حقایق اسلامی نزد گروهی معین و مشخص، مورد نظر نیست. یعنی نمیخواهیم گفته باشیم، گروهی معین، مثلاً آنانکه در مدارس و مکاتب دولتی و تحت روش سیاست استعماری و آموزش و پرورش دولتی تربیت شده اند از اسلام و روش سیاسی اسلامی جز پاره های مجهول و مخدوش چیزی در ذهن ندارد، نه، اکثریت مطلق آنانیکه در دامن روحانیت اسلامی افغانستان پرورش یافته اند نیز به همین درد مبتلا میباشند؛ چه اگر فقه اسلامی را می فهمند فلسفه را نمیدانند و اگر اخلاق اسلامی را می شناسند اقتصاد آنرا یاد ندارند. و…! ننگ مسئله تا آنجای این بازی استعماری پهنه دارد که با وجود اینکه ملت افغانستان درین سدۀ اخیر همیشه با استعمار خارجی و نماینده های داخلی آن در ستیز بوده لیکن ما در تمام این مدت، 50 جلد ـ آری پنجاه جلد ـ کتاب در زمینه های سیاست و مسایل اجتماعی اسلامی به قلم مسلمانان این مملکت به چاپ نسپرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *