دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

4 ـ گرایشهای ناسیونالیستی:

شاید کمتر اتفاق بیفتد که در سایر جوامع، جامعه شناسی بتواند به این همه شدت اختلاف ناسیونالیستی، برخورد نماید.
اختلاف مذهبی ـ بین شیعه و سنی ـ از یک طرف که همیشه زمینة خوبی بوده است برای دولتهای غارت گر، جهت ایجاد مشغولیت های به اصطلاح ایدئولوژیک و سیاسی؛ لیکن با وجود تضاد مذهبی و اختلافات شیعه و سنی، هر زمانیکه این دو تیپ در مقابل دشمن واحد قرار گرفته اند ایمان اسلامی هر دو تیپ را بر آن داشته تا با فراموش کردن موقتی اختلافات، متحدانه به رفع غایله بپردازند.
اما آنچه را باید با همۀ تأسفش اعتراف کرد، اینست که وجود اختلافات مذهبی هرگز این شانس را به گروهی سیاسی ـ اسلامی نداده است تا بتواند گروه سیاسیِ مثلاً شیعی، از جذب امیدوار کنندۀ روشن فکرانی سنی برخوردار شود و بالعکس.
دردانگیزتر ازین مسئله وجود تضاد شدید لسانی، نژادی و منطقه یی است که گاه خطرشان بیشتر از خطر استعمار بوده است.
در افغانستان تأثیر مسئلۀ ناسیونالیسم تا جائی ست که در کادر سیاسی دولتها، شیعه تا به هم اکنون راهی نداشته است، و در کادر نظامی نیز، در طول صد سال اخیر نمیتوان ده نفر صاحب منصب برجسته و قدرتمند را سراغ گرفت.
اگر از توقعاتی اینچنین بگذریم، واقعیت دردانگیز جاری بر سرنوشت سیاست استعماری افغانستان این بوده است که باید شیعه همیشه کوبیده شود و این امر برای آنانیکه بیشتر از سی سال دارند و خود شاهد محکومیت و تحت سانسور شدید قرار داشتن مذهب شیعه بوده اند، و هزاران رویداد ننگین ناشی از این مسایل، مسئله یی سخت طبیعی مینماید.
مسئلۀ اختلافات تا جائی دامن زده شده که بزرگسالان امروزی شیعه وجود نعمت آزادی حسینیه ها و اجازۀ خواندن نماز دست باز و اذان شیعی را موهبتی قابل قدر دانسته جوانها و جوانترها را به ملایمت و خونسردی در مورد احقاق حقوق سیاسی دعوت میدارند.
جامعه شناسییِ مسئلۀ ناسیونالیسم با در نظر گرفتن همۀ پهلوهای سلبی و ایجابی آن خود کتابی ارزنده و بزرگ خواهد شد و بنده درین جا از تطویل کلام میگذرم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.