دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

5 ـ زمینۀ تخریبی:

در کنار آن کلیات که میتواند در بردارنده و زایندۀ برخی زمینه های تخریبی باشد، زمینه های دیگری هم هست که درین مسئله توانسته اند تأثیری به سزا داشته باشند و از آنجمله میتوان نبود رهبری شایسته چه شیعی و چه اهل تسنن و بدتر از آن عدم پختگییِ علمی و سیاسی رهبران غیر برجسته؛ موجودیت نظام ایلی و قبیله ئی؛ بسته بودن فرهنگ اینان؛ نبود زمینهجهای سازندۀ رقابتی، حتی در نظام قبیله ئی؛ گرایشهای نپخته به زندگانی شهری که گاه سخت خالی از معنا و هدف بوده نوعی ابتذال و هوسجوئی را تداعی میدارد و رفاه زدگی و نیز نبود و یا کمبود تجربۀ سیاسی در زمینۀ همیاریهای سیاسی را میتوان فهرست وار نام گرفت.
البته خوانندۀ محترم، از یاد نمی برد که دولتهای غارتگر هرگز از یاد نمی برند که سرکوبی و تحت تعقیب و شکنجه و تبعید قرار دادن رهبران گروههای اصیل سیاسی میتواند حکومت هاشان را فوایدی چشمگیر ببار آورد. و لذا این مسئله یکی از رایج ترین فعالیتهای ضداسلامی این حکومتهاست که خود زمینۀ بسیار مؤثری بوده است در راه به تعویق انداختن تحقق آرمانهای این گروهها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *