دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

6 ـ کیفیت نگری آن:

  یکی از بلاهای دردباریکه عوامل استعماری درین اواخر آنرا بگونۀ فسادباری گسترش بخشیده و هنوز هم در پی تعمیم آن میباشند اینست که اندیشۀ مردم را از مغزهاشان به چشم ها و گوشهای شان تغییر مکان داده اند!

      موضوع، موضوع تغییر وزنۀ ارزشهاست، بدین معنا که همه جا کوشش بر آن بوده تا ارزشهای مادی، جای ارزشهای اصیل انسانی را بگیرد، چنانکه گرفته است! و درین رابطه آنچه مورد توجه قرار می گیرد، شکل هاست، نه محتواها، کمیت است نه کیفیت، گرایش به ماده و مصرف و تجمل است، نه رویکرد به معنا و ساده گی و طهارت؛ آنانیکه در مسئلۀ روانشناسی و تأثیری که درین اواخر از روانشناسی تبلیغات ـ و به ویژه، آنجاییکه تبلیغات با چهرۀ هنری و استفاده از دید زیبا پسندی و تجمل گرایانه سر بر آورده ـ گرفته، آگاهی دارند، نیک بر این امر وقوف دارند که گروهها و سازمانهایی که بخواهند با ساده گزینی و رویکرد همه جانبه به ارزشهای متعالی، داخل بازار پر زرق و برق سیاست معنویت  زدای و زورپرست و آرامش  طلب امروزی شوند، باید منتظر تولد، رشد و بلوغ مردانی از تبار اشراق و عرفان بمانند و اگر عده یی با ایمان و اخلاص بدانان رو کنند، کمتر اتفاق افتاده است که از خوشبختی و ثروت بهره ئی چندان داشته بوده باشند. لذا مسئلۀ کیفیت  نگری و ساده گزینی در مقابل کمیت نگری های کنونی و تجمل پرستی های تمسخربار، در شرایط کنونی دچار دردسرهایی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *