سخن مدیر:

مولوی شناسی

طلب – بخش سوم

طلب – بخش سوم

۲۱ خرد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث طلب بخش سوم از سوم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۱۹ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/talab/aac_talab%203.mp3

طلب – بخش دوم

طلب – بخش دوم

۲۱ خرد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث طلب بخش دوم از سوم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۱۵ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/talab/aac_talab%202.mp3

طلب – بخش اول

طلب – بخش اول

۲۱ خرد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث طلب بخش اول از سوم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۱۴ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/talab/aac_talab%201.mp3

عشق – بخش دوم – مولانا جامی

عشق – بخش دوم – مولانا جامی

۲۱ خرد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث عشق بخش اول از دوم  این جلسه از دیدگاه مولانا عبدالرحمن جامی (ره) میباشد. به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۱۸ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/esgh/esgh%20az%20didgah%20molana%20jami.mp3

عشق – بخش اول – مولانا بلخی

عشق – بخش اول – مولانا بلخی

۲۱ خرد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث عشق بخش اول از دوم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۱۸ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/esgh/esgh%20az%20didgah%20molana%20bakhi.mp3

ترس – بخش دوم

ترس – بخش دوم

۱۹ خرد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث ترس بخش دوم از دوم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۲۰ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/tars/aac_2.mp3

ترس – بخش اول

ترس – بخش اول

۱۹ خرد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث ترس بخش دوم از دوم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۱۶ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/tars/aac_1.mp3

سخاوت – بخش دوم

سخاوت – بخش دوم

۱۹ خرد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث سخاوت بخش دوم از دوم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۱۴ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sekhawat/aac_2.mp3

سخاوت – بخش اول

سخاوت – بخش اول

۱۹ خرد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث سخاوت بخش اول از دوم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۱۷ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sekhawat/aac_1.mp3

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.