تماس

برای تماس با مسئولین و مدیران و همکاران سایت، از شماره‌های تماس و پست الکترونیکی و یا فرم زیر استفاده کنید

افغانستان – هرات: ۰۷۹۵۲۴۲۴۰۵ (۹۳+)

ایران – مشهد: ۰۹۱۵۲۲۷۷۹۸۶ (۹۸+)  (این شماره آی‌دی تلگرام دارد)