سخن مدیر:

موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسلام (عطار آئینه‌دار هنر قدسی)

رازهایی بالنده – نهم ـ تبلور فردیتِ ابداعی

رازهایی بالنده – نهم ـ تبلور فردیتِ ابداعی

۲۰ مرداد ۹۵

 در شرایطی که چشمۀ جوشان فیض فیّاض علی الاطلاق به طور مستمر جاری بوده، اوعیۀ فقیران و مشتاقان درگاهش در مسیر جریان آن قرار داشته، هیچ منعی جز از جانب نفس اماره بر ساحتِ تلطف بار و فیاضیش اعمال نشده و راهیان و مدعیان کوی محبتش بیرون از شمار بوده و هرکدام ذوق آن دارند تا مظهر کمال خلاقیت و...

رازهایی بالنده – هشتم ـ خود انگیزی

رازهایی بالنده – هشتم ـ خود انگیزی

۲۰ مرداد ۹۵

  به نظر قاصر این همه نادانِ تبه روزگار، آنچه پس از مشاهدۀ تابلوهائی از نوع آئینه های عروج در بیننده حضوری تردید نابردار دارد، احساسِ ضرورتِ خودجوئی، خودشناسی و خودباوری است. زیرا جنبش موزون خطها و زیبائی مواج و از هر گوشه جلوه گرِ آنها، طهارت و صفای روحانیِ آیات قرآن مجید، فضای معنوی و بالنده ئی که کلِّ...

راز هایی بالنده – هفتم ـ القاءِ خویشتن پذیری

راز هایی بالنده – هفتم ـ القاءِ خویشتن پذیری

۲۰ مرداد ۹۵

قدرِ مسلم آنست که وقتی بیننده در برابر تابلوئی «غیر ترکیبی» و به معنائی ویژه «بسیط» قرار گرفته و غنای ابداعی ـ بینشی آنرا مورد توجه و ارزیابی قرار داده و آنرا، آئینه، معیار و محکِ سنجشِ هویت خویش ـ چه از نظر هنری، چه فکری و چه… ـ قرار میدهد، امکانِ آن وجود دارد تا در برابر نقصِ ممکنِ...

رازهایی بالنده – ششم ـ تحرک ابداعی

رازهایی بالنده – ششم ـ تحرک ابداعی

۲۰ مرداد ۹۵

  تا آنجا که پیش کسوتانِ عالم ابداع به تجربه دریافته اند، این نکته مسجل می باشد که تربیت و تقویتِ ذوق ابداعی و زیباشناختی، از یکسو با مشاهدۀ متأملانه و بی غرضانۀ جلوه های متنوع زیبائی ـ چه در طبیعت و چه در هنرها ـ رابطۀ مستقیم داشته است؛ و از دیگر سو، با تلاش صادقانه و متعهدانه در...

رازهایی بالنده – پنجم ـ شکوفائیِ امید

رازهایی بالنده – پنجم ـ شکوفائیِ امید

۲۰ مرداد ۹۵

   اگر حکمت پناهگاهِ مطمئن خرد و عقل فرزند آدمی و عرفان پناهگاهِ قلب هجران چشیدۀ اوست، هنر پناهگاه عاطفۀ زیباپسند، زیبانما و فراروندۀ او بوده و آنگاه که عقل از فضولاتِ مشمئزکنندۀ فکر ـ چه از ناحیۀ خود و چه از ناحیۀ دیگران ـ به تنگ آمده و قلب، در برابر حجابهای خفقانزای به ستوه آید، فرزند آدمی را...

رازهایی بالنده – چهارم ـ پالایشگری

رازهایی بالنده – چهارم ـ پالایشگری

۲۰ مرداد ۹۵

واقعیت اینست که انسان تا وقتی به پختگیِ فکری، ورزیدگیِ اخلاقی، خلوص عبادی و تجربه های توصیف نابردار زیباشناختی دست نیافته است، افکارش بسته و محدود، رفتارش بی قاعده و ناموزون، تلاشهای عبادیش کدر و مغشوش و دید زیباپسندش غبارآلود خواهد بود. آنچه منِ بنده فهم کرده است این می باشد که: ابزار، روشها و راههای رهیدن از زمینه های...

رازهایی بالنده – سیّم ـ شالوده شکنیِ زمانی ـ مکانی

رازهایی بالنده – سیّم ـ شالوده شکنیِ زمانی ـ مکانی

۲۰ مرداد ۹۵

 میدانیم که گونه های متنوع خط، در طول حیات و حاکمیتِ اندیشۀ اسلامی، هر کدام مربوط به زمانی ویژه بوده، هم از نظر پیدایش و تکامل به زمانِ ویژۀ خویش مربوط می باشند و هم از حاکمیت بر «دست و قلم و دل و جانِ» کاتبان و خوشنویسان. «… هنگامی که به سیر این هنر در بسترِ تاریخ و فرهنگ...

رازهایی بالنده – دویّم ـ ایجاد ترغیب و ترهیب

رازهایی بالنده – دویّم ـ ایجاد ترغیب و ترهیب

۲۰ مرداد ۹۵

 روشن است که سیر گلستانِ قدسی پیام حضرتِ عطار (ره) با آنهمه زیبائی و دلربائی، جان بیننده را منبسط ساخته و اشتیاق همدلی و همدستی با هنرمند را جهتِ آفرینش و نمایش دنیائی افسونگر از زیبائی هایی تطهیر کننده را بیدار می سازد. حال، «اگر همتی بدرقۀ راه این سالکِ» مشتاق شده و حضرتِ معشوق با اسم مبارک «مبدع» ـ...

رازهایی بالنده – یکم ـ اشباعِ تنوع طلبی

رازهایی بالنده – یکم ـ اشباعِ تنوع طلبی

۲۰ مرداد ۹۵

  از آنجا که انسان ذاتاً تنوع طلب بوده و هیچ جلوه یی از جلوه های زیبا ـ ولو هرچه بسیار زیبای ـ عالم امکان نمی تواند برای همیشه سرگرم و راضیش بدارد، در ساحتِ هنر نیز، معمولاً در پیِ تنوع طلبی می باشد؛ و باز، از آنجا که آثار هنری ـ که در نقاشی و خوشنویسی به شکل تابلوها...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.