سخن مدیر:

افغانستان و تهدید غرب

نتیجۀ بحث

نتیجۀ بحث

۱۹ مرداد ۹۵

 آنچه از بررسی این زمینه ها به دست می آید این است که: اگر ما انسان بوده و خواهان زندگی، جامعه و سیاست انسانی هستیم؛ اگر ما دشمن هویت، شخصیت و حیثیت انسانی خود نبوده بلکه بر آنیم تا هویت انسانی خود را در عمل تبارز بدهیم؛ و اگر بر آنیم که پس از انسان بودن، انسانی مسلمان باشیم و...

باء ـ تابعیت فقط از قوانین حق:

باء ـ تابعیت فقط از قوانین حق:

۱۹ مرداد ۹۵

  اصل دیگری را که واقعیت گرائی سیاست اسلامی بر پیروان خویش ملزم می دارد «تابعیت فقط از قوانین حق است». با خود داری از اطالۀ کلام می پردازیم به ارائه ی نمونه هائی از آیات صریح و روشن قرآنی به امید اینکه خواننده گرامی برای گسترش دادن عمل، زمینۀ آنرا مورد توجه قرار دهد. قرآن با صراحتی بیبدیل و...

الف ـ پیروی از حکم فقط «الله»:

الف ـ پیروی از حکم فقط «الله»:

۱۹ مرداد ۹۵

نظر به اینکه این مقاله گنجایش شکافتن و شرح و بسط مسایل را ندارد در این زمینه هم خویش را متوجه دساتیر صریح و روشنی از کلام خداوند (قرآن) نموده بررسیِ همه جانبه و عمیق را به خوانندۀ محترم وا می گذاریم. قرآن در زمینۀ احکام اجتماعی با صراحت بیان می کند که: أَلَا لِلَّهِ الدِّینُ الْخَالِصُ وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا...

عناصر سیاست اسلامی

عناصر سیاست اسلامی

۱۹ مرداد ۹۵

 اگر بخواهیم به صورتی بس اجمالی و فشرده به ارائه ی عناصر سیاست اسلامی بپردازیم متوجه می شویم که در صدر همه ابعاد و گوشه های این سیاست، عنصر و یا ویژگی «ربّانی» بودن آن جلوه گری می نماید. سیاست اسلامی «الهی» است از آن جهت که عملکرد به این سیاست از نظرگاههایی ربّانی است! الهی است، به جهت آنکه...

بخش دوم: طرح یک مسئله

بخش دوم: طرح یک مسئله

۱۹ مرداد ۹۵

 همانگونه که نزد همگان روشن می باشد گمان اغلب بر این است که افعال و اعمال انسان تابع اندیشه و حکایت کنندۀ طرز تلقی و برداشت وی از جهان و پدیده های آن می باشد. بدین معنی که انسان می تواند، از روی گفتار و کردار شخص یا جامعه ای به نظام فکری وی آشنائی حاصل نماید. این معنی تا...

جیم ـ وظیفۀ مردم

جیم ـ وظیفۀ مردم

۱۹ مرداد ۹۵

 با در نظر گرفتن آنچه آمد، می توان به طور ضمنی متوجه وظایف مردم شد. ولی از آنجا که بیشترین درصدِ افراد جامعۀ افغانستان را همین «مردم» تشکیل می دهند، و ثقل انقلاب خونین، روی شانه های اینان متمرکز شده و همۀ رنجها و دردسرها و تکاپوها را نیز همچنان متحمل شده و می شوند، لازم است تا همین اکثریت...

۳ ـ ارائه‌ی هدف (ایده آل) توحیدی:

۳ ـ ارائه‌ی هدف (ایده آل) توحیدی:

۱۹ مرداد ۹۵

 این بخش نیز از مؤثرترین زمینه هائی ست که می تواند در روشن ساختن سرنوشت مردم ما نقشی بس عالی بازی نماید! چه تا آنگاه که مردم هدف حرکت خویشرا درست تشخیص نداده باشند و یا نتوانند ایده آل خویش را درست مشخص نمایند، امکان هرگونه انحرافی در مسیر حرکت آنان وجود دارد، چنانکه قسماً مشاهده می توان کرد؛ اما...

۲ ـ تبارزِ ایمان توحیدی:

۲ ـ تبارزِ ایمان توحیدی:

۱۹ مرداد ۹۵

 این بخش از وظیفه تا حدی گسترده و بدون تردید تا حدی استقامت طلب و توان شکن است و یقیناً هر بی سروپای پر مدعایی را نسزد تا دم از آن بزند. آنچه به روشنی پیوسته این است که اسلام دینی ست کُلاً «عبادی»! البته نه به مفهوم استعماری ـ استحماری آن! بلکه به این مفهوم که فعالیت های سیاسی...

۱ ـ ایجاد تمرکزِ توحیدی:

۱ ـ ایجاد تمرکزِ توحیدی:

۱۹ مرداد ۹۵

  در این باره، نگارنده با گستاخی و پوزش و التماس طرحی را در خور اندیشۀ خویش تهیه و به دسترس عده ئی کثیر از گروهها و حتی افرادی که بیشتر به اسلام ناب می اندیشند قرار داده ام و چون ضرورتی به بازگو کردن آن درین مقاله نمی بینم احساس می کنم که خوانندۀ گرامی نخواهد گفت دستور اول...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.