سخن مدیر:

افغانستان و تهدید غرب

الف ـ وظیفۀ گروههای مسلمان

الف ـ وظیفۀ گروههای مسلمان

۱۹ مرداد ۹۵

  همانسانکه در جائی آمد، بعضی از گروههای اسلامی خط مشی و برنامۀ مجاهدت خویش را بر مبنای اصول اسلام نهاده و بر آنند که فقط به «حکم الله» گردن نهاده و تا رسیدن به حکومتی که فقط در آن تنها حکمِ خدا حاکم باشد به مبارزۀ خویش ادامه دهند! اینان با همۀ تشابه و نزدیکیِ جهان بینی، نظر به...

بایدها و نشایدها

بایدها و نشایدها

۱۹ مرداد ۹۵

در بررسییِ آنچه آمد و نیز آنچه در بخش دوم این مقاله خواهد آمد، یک مسئله به روشنی نمودار است و یک هراس ملموس! و اما آن مسئله: خوانندۀ مدققِ ما پس از مطالعۀ این سخنان حتماً متوجه می شود که این نوشته بیشتر بر مبنای انتقاد و روشنگریهای انتقادی طرح ریزی شده و این آگاهی، انتظار و لااقل ذهنیتی...

اگر آمریکا بیاید اسلام می رود؟!

اگر آمریکا بیاید اسلام می رود؟!

۱۹ مرداد ۹۵

   تاریخ سیاسی معاصر افغانستان نشان دهندۀ رویدادهای پر محتوائی است که می شود از آن درس عبرت آموخت و از تجارب حاصلۀ آن در رابطه با سیاستِ امروز حاکم بر افغانستان استفاده کرد. یکی از این رویدادهای شگفتی زای، مسئلۀ استعمار انگلیس است که می خواست به نحوی درین سرزمین جائی برای پهن کردن لاشۀ پلیدِ خویش دست و...

باء ـ وظیفۀ غیر وابسته های پیشرو

باء ـ وظیفۀ غیر وابسته های پیشرو

۱۹ مرداد ۹۵

    هر چند در جامعۀ افغانستان نمی توان به بیش از پنج درصد باسواد برخورد ولی از آنجا که میان این پنج درصد باسواد هستند عده ئی که هنوز ریش شان به جائی گرو نرفته؛ لذا موجه آنکه با پیروی از اخلاق اسلامی، اینان را فراموش نکرده و آنانرا نیز متوجه وظایف شان بنمائیم. روی حساب این بخش به کسانی...

آموزشهائی از جنگ عراق علیه ایران

آموزشهائی از جنگ عراق علیه ایران

۱۹ مرداد ۹۵

 واقعیت امر چنان نشان می دهد که جریان مبارزۀ اسلامی ملت غیور و مبارز افغانستان دوران اوج، شکوهمندی و سرنوشت ساز خود را سپری می دارد. مبارزه ئیکه می رود به فرمان خداوند مسیر تاریخ معاصر را در جهتی کاملاً نو، هم جهت با انقلاب غرورآفرین ملت مسلمان ایران، به سوی انسانیتی برخاسته از رهنمودهای الهی و ساختۀ دینِ حق...

چگونگی بیداری ملت

چگونگی بیداری ملت

۱۹ مرداد ۹۵

مسئلۀ بیداری ملت در رابطه با زمینه های استعماری موضوعی نیست که بتوان به سادگی آنرا ارائه داد؛ چه موضوع با همۀ عمقی که دارد هنوز نه تنها شکافته نشده که اغلبِ کسانیکه به این موضوع از چشم اندازهائی پرداخته اند، بیشتر روی دلایلی به یک جانب قضیه توجه نموده و نسبت عدم درگیر بودن با جوانب و ابعاد دیگر...

منطق سازشکارانه و جانبداری راه حل استکباری

منطق سازشکارانه و جانبداری راه حل استکباری

۱۹ مرداد ۹۵

 از آنچه آمد این نکته نیز تأیید تواند شد که طرح راه حل سیاسی، علاوۀ بر روسیه، طرفداران دیگری نیز دارد، یقیناً وقتی کسانی از موضوع و یا روشی جانبداری می کنند، برای درست و منطقی جلوه دادن آن روش و ضرورت اتخاذ آن و… دلایلی نیز دارند که بررسی جوهر و محتوای جوهری آن دلایل می تواند میزان درستی...

رازگاهِ سازش

رازگاهِ سازش

۱۹ مرداد ۹۵

 نکتۀ دیگریکه لازم است درین رابطه مورد دقت و تأمل قرار گیرد این است که نمی توان متن مسئلۀ سازش را که اینک تلاش می کنند آنرا با مسئلۀ خروج سربازان روسی مرتبط سازند، به صورت مجرد مورد بررسی و توجه قرار داد؛ لذا واجب می نماید تا به برخی موضوعات، که با مسئلۀ تجاوز نظامی در اوایل امر و...

مذاکرات سیاسی به نفع استکبار است

مذاکرات سیاسی به نفع استکبار است

۱۹ مرداد ۹۵

  اکنون که در مورد ببرک و تشکیلات مسخره اش به این نتیجه رسیده ایم، باید ببینیم استکبار جهانی برای رهائی از این تلۀ خطرناک و نیز نگهداشتن جای پائی در سیاست آیندۀ افغانستان چه اندیشیده و چکار می خواهد بکند؟! آنچه از موضع گیریهای تبلیغاتی ـ سیاسی استکبار جهانی فهمیده می شود اینست که می خواهند زمینه را نخست...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.