سخن مدیر:

افغانستان و تهدید غرب

ریشه های محکومیت افغانستان در تاریخ و در تاریخ معاصر

ریشه های محکومیت افغانستان در تاریخ و در تاریخ معاصر

۱۹ مرداد ۹۵

  آنچه می خواهیم تحت این عنوان بخوانندۀ نهایت گرامی عرضه نمائیم، جمله هائی خبری است از بیان حال تاریخ افغانستان! نه جریان کامل تاریخِ سیاسیِ این مملکت؛ با کمال اطمینان این واقعیت نزد همگان روشن است که مسئلۀ محکومیت ملت ها و ظلم و ستم دولتجها و جوامع آزمند، پدیده ئی نیست که طی هزاره و یا هزاره هائی...

جیم ـ ضعف امکانات مادی:

جیم ـ ضعف امکانات مادی:

۱۹ مرداد ۹۵

 این مسئله نیز بروشنی ملموس است که چون در جامعۀ معاصر بشری، دولتی پرقدرت و نیرومند را سراغ نداریم که بخواهد بصورتی واقعی از منزلت های انسانی و حقوقِ بشری پیروی و پشتیبانی نماید، کم خردانه خواهد بود اگر یکی از علل محکومیت یک جامعه را ضعف امکانات مادی، نشماریم. چون این زمینه بخوبی روشن است، با ذکر یک مثال...

باء ـ ضعف فرهنگی:

باء ـ ضعف فرهنگی:

۱۹ مرداد ۹۵

گاه در زمینۀ به محکومیت کشانیدن یک مملکت ضعف فرهنگی می تواند نقش بسیار مؤثری بازی نماید. بدین معنا که عدم رشد ذهنیت می تواند، نوعی خوش باوری و نیز نوعی قشرگرائی را بر انسان کم خرد تولید نموده و روابطی را به وجود آورد که از زمینه های مربوط به او دیگران استفاده می برند! این نکته را در...

الف ـ ضعف ایمانی:

الف ـ ضعف ایمانی:

۱۹ مرداد ۹۵

 در دوره های معاصر کمتر می توان کسی را یافت که به قدرت و معجزۀ ایمان بصورت کلی، چه ایمان به خدای واحد و چه ایمان به خدایان دروغین و حتی چه ایمان به خود و فرهنگ خود و روش خود و… باوری نداشته باشد! آنچه در این رابطه مهم می باشد اینست که ضعف و نیرومندی ایمان، متناسب با...

۳ ـ ضعف عمومی ملت

۳ ـ ضعف عمومی ملت

۱۹ مرداد ۹۵

 در کنار دو عنصر اساسی فوق «یورش آزمندان و بی ایمانی دولتمردان» که در به محکومیت کشانیدن یک جامعه و یک ملت می تواند نقش اساسی داشته باشد، زمینه ئی قرار دارد که با کمال قوت می توان گفت در به محکومیت کشانیدن آن جامعه و یا آن ملت نقش بسیار اساسی را می تواند بازی نماید. و آن مسئلۀ...

۲ ـ بی ایمانی دولتمردان

۲ ـ بی ایمانی دولتمردان

۱۹ مرداد ۹۵

موضوع دیگریکه در زمینۀ تحقق محکومیت یک جامعه می تواند نقش اساسی داشته باشد مسألۀ عدم مجهز بودن دولتمردان یک جامعه است به ذهنیت ایمان، اخلاص و اخلاق الهی ـ انسانی. اگر بخواهیم زمینه را تعمیم بخشیده و ویژگی های کلی چنین دولتهائی را ارائه دهیم باید به این واقعیت نیز تن در دهیم که بوده اند در تاریخ و...

۱ ـ یورش آزمندان

۱ ـ یورش آزمندان

۱۹ مرداد ۹۵

 اتفاق آنچه از بررسی تاریخ سیاسی ملل و اقوام بر می آید بازگو کنندۀ این واقعیت می باشد که، بسا افتاده است دولتی نسبت آز و حرصی که در تمرکز و تکاثر «قدرت» و شهوت اشباع نشدنی ئی که در زمینۀ تبارز و شهرت داشته، در پی غارت دولتها و ملل ضعیف بر آمده و آنها را در حیطۀ حکمروائی...

خرید و فروش به معنای الهی آن

خرید و فروش به معنای الهی آن

۱۹ مرداد ۹۵

این زمینه و اینگونه نگریستن به پدیده هایی که می شود آن ها را در معرض مالکیت و تصاحب ـ چه اعتباری و چه حقیقی ـ قرار داد، دارای دو بعد و یا دو پهلوی متضاد است: پهلوئی برخاسته از حق و در جهت حق و برای حق، و پهلوئی برخاسته از غیر حق و در جهتِ غیر حق و...

بقای اسمی مالکیت:

بقای اسمی مالکیت:

۱۹ مرداد ۹۵

 در روش سیاسیِ تجارت و یا تجارت های سیاسی میان دولتها، اسم دولت، که بهتر است مملکت خریده شده بگوئیم تغییر نمی خورد. چنانکه در مورد افغانستان از جانب روسها و دولتهای مارکسیستی مشاهده نمودیم افغانستان به عنوان افغانستان باقی ماند، لیکن اسماً؛ چه در واقع حاکمیت و مالکیت روسی بر او محقق شد، هر چند نه بطور کامل! و...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.