سخن مدیر:

علامۀ شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشه‌های او

از هم بیگانگی وکیل و موکل

از هم بیگانگی وکیل و موکل

۲۰ بهمن ۹۵

   از تصویری که بلخی در رابطه با وکیل و وکالت و مجلس و… بدست داده چنان بر می آید که این بعد از ابعاد اجتماعی آنروز، وضع بهتری از سایر ابعاد نداشته، گویا همۀ ابعاد اجتماعی دست بهم داده و در جهت نابود ساختن همۀ نیروهای مادی و معنوی ملک و ملت براه افتاده بودند!      وی متوجه بینش...

پای افزاری به بهای سر

پای افزاری به بهای سر

۲۰ بهمن ۹۵

   نابسامانی اجتماعی بلخی یکی و دوتا و ده تا نبوده است. او بهر سو و بهر گوشه ای که چشم دوخته و نظر انداخته، انبوهی از مشکلات و دردها و نابسامانی ها و مصیبت ها دیده است. دردها و مشکلاتی که نیرنگبازانه بر مردم دیارش تحمیل شده است؛ بلخی در سلسلۀ بررسی ها و تحلیل های جامعه شناسانه اش...

بالی که خود سوختیم

بالی که خود سوختیم

۲۰ بهمن ۹۵

  یکی از مسایل ظریف و عمده در زمینۀ جامعه شناسی اعتقادی مسئلۀ اعتقاد به «تقدیر و قسمت» و بررسی نقاط ضعف و قدرت آن و نتایجی که بر هر یک از این باورمندیها و غیر آن مترتب می باشد، بوده است. این مسئله از دورهای تاریخ ذهن عده ای را بخود مشغول داشته در جلوه های انحرافی و آسیب...

راز کمال

راز کمال

۲۰ بهمن ۹۵

  با آنکه هنوز به همۀ ابعاد اندیشۀ جامعه شناسانۀ بلخی نپرداخته و اشراف و آگاهی همه جانبه ای بدست نیاورده ایم و بهتر آن بود که پس از ذکر قسمت های دیگر افکار و برداشتهای وی به طرح این مسئله می پرداختیم، اما از آنجا که با ذکر همان مقدار به خیلی از واقعیت های اجتماعی دوران بلخی و...

ظلم یا خود ویرانسازی

ظلم یا خود ویرانسازی

۲۰ بهمن ۹۵

    قبلاً آمد که بلخی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعۀ خویشرا نامتعادل و ظالمانه باز یافته است و همین برداشت درست از آن واقعیت ها، وی را بر آن می دارد تا با همۀ هستی علیه آن روابط ظالمانه قیام کند و حتی زبان عاطفی شعر را به زبان حماسی جنگ بدل نموده و شعر را پیش از آن...

تملق یا خود فریبی

تملق یا خود فریبی

۲۰ بهمن ۹۵

  اگر با ذهنی خالی از غرض و با اندیشه ای حقیقت یاب به مسئلۀ تملق نظر داشته و جوهر آنرا مورد کاوش و بازشناسی قرار دهیم متوجه می شویم که نفسِ تملق چیزی به جز خودفریبی نبوده و انسان متملق جز موجودی خود فریب نخواهد بود. متملق بجای اینکه طریق درست، منطقی و ارزشمندانۀ رفع نیازها و تحقق امورِ...

غفلت یا مردابی کشنده

غفلت یا مردابی کشنده

۲۰ بهمن ۹۵

    اگر جامعه شناسی ادعا کند که قسمت عمدۀ بدبختی هائی که آدمیزاد در طول قرون و اعصار تحمل کرده و بخش وسیعی از رنج ها و مصائبی که نسل های زیاد انسانی را درهم شکسته و نیروهای مادی و معنوی او را، یا به انحراف کشانیده و علیه خودش بکار گرفته و یا به کام نیستی سپرده است، زادۀ...

نفاق یا شراره ئی هستی سوز

نفاق یا شراره ئی هستی سوز

۲۰ بهمن ۹۵

  بلخی در بررسیهای اجتماعی خود به این نتیجه رسیده است که جوامع انسانی در طول تاریخ از شرارۀ هستی سوز نفاق ضررها دیده و رنجها و بدبختی ها چشیده است؛ همیشه از حضور و حاکمیت نفاق منافق ناله و فریاد داشته اما هرگز نتوانسته است دامن جامعه را از لوث آن مبرا سازد؛ و درست بواسطۀ همین برداشت از...

کلک سخن بلخی و سیمای افغانستان

کلک سخن بلخی و سیمای افغانستان

۲۰ بهمن ۹۵

   آنچه ازین پس خواهد آمد مسایلی ست که قسماً مربوط به جامعۀ ویژۀ بلخی (افغانستان) و روابط حاکم بر آن، در روز و روزگار خودش بوده و قسماً هم به دیدگاهها و باور داشتهای جامعه شناسانۀ مورد نظرش مربوط می شود. بدیگر سخن، گاه بلخی با چیره دستی سیمای واقعی اجتماعی خویشرا به تصویر کشیده و از «آنچه هست»...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.