سخن مدیر:

علامۀ شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشه‌های او

هدف و پایگاه آن

هدف و پایگاه آن

۲۰ بهمن ۹۵

مُهری بر زبان برنه تا نگوئی جز از آن خدا، و مُهری بر دل نه تا نیندیشی جز از خدا، و همچنین مُهری بر معامله و لب و دندان نه تا نورزی کار جز به اخلاص و نخوری جز حلال. «شیخ ابولحسن خرقانی»       تأکید و اصرار بر ضرورت تردید نابردار خود شناسی و مهم تر از آن «خود سازی»...

رستن از خویش

رستن از خویش

۲۰ بهمن ۹۵

«خنک آنکه او را در همه عمر نَفَسی صافی برآید و آن نَفَس بر ضد نَفس باشد و هر کجا نَفس غالب بود این نَفَس نباشد بلکِ دود تنور بود». ابوسعید ابوالخیر       اگر بپذیریم که «خداگرائی» ـ به عنوان بنیادی ترین ویژگی انسان خودساز ـ با خودگرائی و برگرد بُت خویشتن طواف کردن و سر بر آستانۀ آن...

خودسوزی= خداگرائی

خودسوزی= خداگرائی

۲۰ بهمن ۹۵

این صدا در کوه دلها بانگ کیست گه پر است زین بانگ این کُه گه تهی است هر کجا هست آن حکیم اوستاد بانگ او از کوه دل خالی مباد مثنوی معنوی مولوی       همانگونه که به صورتی تلویحی قبلاً متذکر شدیم که مسئلۀ ضرورت خودسازی نزد هر انسان خردمندی از بدیهیات به شمار می آید، لازم است تا خاطرنشان...

بلخی و ضرورت انسانسازی

بلخی و ضرورت انسانسازی

۲۰ بهمن ۹۵

«استاد ابوعلی (دقاق) گوید: هر که ظاهر خویش را بیاراید به مجاهده، خدای باطن او را بیاراید به مشاهده» ترجمۀ رسالۀ قشیریه      باورمان بر این است که وقتی از چشم اندازی پهنه مند و ژرف و چنان ظریف و پر ابهت به گوهر ارزشمند و چشمه سار زلال، پویایی آفرین و رشد دهندۀ وجود و هویت فرزند آدمی نگاه...

انسان و هستی شناسی عرفانی

انسان و هستی شناسی عرفانی

۲۰ بهمن ۹۵

تو به معنی جان جمله عالمی هر دو عالم خود توئی بنگر دمی لوح محفوظ است در معنی دلت هر چه می جویی شود زو حاصلت در حقیقت خود توئی ام الکتاب جو ز خود آیات حق را بازیاب صورتِ نقشِ الهی خود تویی عارفِ اشیا کماهی خود تویی اسیری لاهیجی، اسرار الشهود در کلام سید ما «بلخی» وقتی پای...

نظامی احسن در جهانی حَسین

نظامی احسن در جهانی حَسین

۲۰ بهمن ۹۵

  پس از بررسی و ارزیابی گوشه هایی از سازمان هستی شناسانۀ بلخی، اگر چه شایسته تر آن بود که بحث و بررسی پیرامون دو مسئلۀ بسیار مهم و جنجال برانگیز: «نظام احسن» و «دیدگاه زیباشناسی» بلخی را به بعد (= زمانی که قسمت عمدۀ نوشته های بلخی مدون و منتشر شده باشد) موکول می کردیم، ولی چون سخن از...

هستی شناسی

هستی شناسی

۲۰ بهمن ۹۵

«حقیقت هزاران شکل تجلی دارد، اما در ذات خود یگانه و ابدیست». «یولیوس بوروو»      در عرایض گذشته ضمن بررسی گوشه ای از اندیشه های بلخی این نکته نیز تذکر داده شد که بلخی دارای جهان بینی است. و شاید آنچه را پیرامون روشها و ابزار شناخت از دیدگاه وی بیان نمودیم، به تعبیری بتوان نوعی برهان این مسئله قرار...

یک گام فراتر نه

یک گام فراتر نه

۲۰ بهمن ۹۵

   با این مایۀ از بینش، برای خوانندۀ عزیز ما این نکته مسلم شده باشد که رشد اندیشه و گرایش به زمینه ها و نیروهای عقلی و نیروهای فراتر از آن، می تواند در متبارز ساختن مؤلفه ها و استعدادها و قوای ناشناختۀ وجودی انسانی نقش عمده ای را ایفا نماید، که در رابطه با مسایل مربوط به شناخت و...

آفت ادراک…

آفت ادراک…

۲۰ بهمن ۹۵

در کنار توجه به مطالب و مسائل یاد شده چون بلخی متوجه «آفت های» راهها و روشهای شناخت و ابزار و منابع ادراکات انسانی می باشد، به آفتهای فلج سازنده و تحریف کنندۀ علم و عقل اشاره های ظریفی کرده و توجه به آنها را گوشزد می نماید.      خرد افتاد، چون خندیدن و بگریستن ما را بود مرد خرد،...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.