سخن مدیر:

آرمان‌های فاطمی (س)

آرمان، آئینۀ هویت و ارزش

آرمان، آئینۀ هویت و ارزش

۱۸ مرداد ۹۵

  آنهائیکه در رابطۀ با انسان و مراحل و مراتب کمال او، راز و رمزهای نهفته در نگرشها، گرایشها، موضعگیریها، جهت گیریها و… او تلاشهائی نموده و زحمت هائی را بجان خریده اند، بر این باور می باشند که در حوزۀ ویژۀ آرمان شناسی و احکام مربوط به آن، اگر دقتی شایسته به عمل آوریم، متوجه خواهیم شد که آرزو،...

آرمانی بی‌بدیل

آرمانی بی‌بدیل

۱۸ مرداد ۹۵

 اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنٰاخزائِنِ رَحْمَتِکَ؛ وَ هَبْ لَنَا اللّٰهُمَّ رَحْمَهً لٰا تُعَذِّبْنٰا بَعْدَهٰا فِی الدُّنْیٰا وَ الْاٰخِرَهِ.     لازم است تا متذکر شوم که «دعا» یعنی «درخواست کردن، خواندن، طلب کردن و چیزی یا امری را از کسی و جائی تمنا نمودن» و در تحلیل دقیق و نهائی خودش، «زبان آرمانِ» انسان می باشد. هر انسانی در طول زندگانی خود مقصدی،...

خدا محوری

خدا محوری

۱۸ مرداد ۹۵

 مهمترین، با ارج ترین، عزتبارترین، آزاد کننده ترین و سرنوشت سازترین پیام فرهنگ فاطمه(س) اینست که «خدا» را در محور و مرکز توجه انسان قرار می دهد تا همۀ نگرشها و گرایشهای او را رنگ خدائی بخشد؛ و این، وقتی به کمال شایستۀ خود برسد، جنبۀ وجه الخلقی را به تحلیل برده و جنبۀ وجه اللّٰهی او را شکوفا می...

غنا بخشی

غنا بخشی

۱۸ مرداد ۹۵

 هدیۀ دیگری که از فرهنگ و پیام فاطمۀ زهرا(س)نصیب انسان خواهد شد اینست که او را ـ در کنار رهانیدن از فقرهای وجودی؛ چنانکه آمد ـ به غنای وجود مجهز میدارد! بدین معنی که این فرهنگ و پیام او را از نعمتِ انواع سرمایه های هستیمند و رشد دهنده، مانند سرمایۀ عقلانی، اشراقی، عاطفی، ایمانی، اقتصادی، اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و...

رانش از بی‌حُرمتی

رانش از بی‌حُرمتی

۱۸ مرداد ۹۵

  یکی دیگر از ویژگیهای فرهنگ و پیام فاطمۀ زهرا(س)اینست که انسانرا از بی حرمتی نجات میدهد، بدون مقدمه و بدون درخواست پوزش، همچون گویندگان و تحلیل گران نو پای بدون روش از خود و از همۀ مخاطبان خود می پرسم که: آیا «ما» با حرمتیم؟! یا بی حرمت؟! آدمی که فکر و خیال و دهان و قلبش به گند...

ستم زدائی

ستم زدائی

۱۸ مرداد ۹۵

  یکی دیگر از آثار و پی آمدهای وجودیِ فرهنگ و پیام فاطمه(س)اینست که انسانرا از شرّ انواع ستم ها، تطهیر و آزاد می دارد. باز هم، اگر به اطراف خود ما، به زندگانیِ واقعی خود ما، به رابطۀ خود ما و ادعاها و خیال پردازیهای وهن آوری که درین باره ناشیانه مصرف می کنیم، به رابطۀ خود ما با...

یکم ـ فقر زدایی

یکم ـ فقر زدایی

۱۸ مرداد ۹۵

 یکی از دهها ویژگیِ فرهنگ فاطمه (س) و پیامهای بالیده از ژرفای آن اینست که انسان را از «فقر وجودی» برون کشیده و نجات می بخشد. باید متذکر شد که فرزند آدمی دو گونه فقر را شناسائی کرده است: یکم ـ فقر وجودی؛ دویم ـ فقر اعتباری؛ یعنی گاهی ما دچار فقر عینیِ واقعی و وجودی می باشیم! و زمانی،...

ویژگی‌های پیام فاطمه (س)

ویژگی‌های پیام فاطمه (س)

۱۸ مرداد ۹۵

 از آنچه آمد، این نکته خود به خود روشن شده باشد که: پیام فاطمۀ زهرا(س)، همچون پیام پدر و همسرش سلام الله علیهما، ویژگی هایی دارد؛ منتها، قبل از آنیکه من به ذکر موارد معین و محدودی از این ویژگیها پردازم، بر آنم تا روشن دارم که: مرجع پیام های او چه و کجا می باشد. بنده بهتر آن یافتم...

فاطمه (س) یک فرهنگ است

فاطمه (س) یک فرهنگ است

۱۸ مرداد ۹۵

  آنچه برای هر انسان واقع بینی، یقینی و تردید نابردار می باشد اینست که در میان انسانها، چون پیام آوران الهی و تربیت یافتگانِ مکتب آنها، هم از نظر شناخت کامل و همه جانبۀ انسان و سرمایه های بیبدیل و ربانیِ او؛ هم از نظر ارزش و احترامی که به خود و این سرمایه ها داشته اند و هم...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.