سخن مدیر:

دریچه ای بر تمدن معنیدار

هشتم ـ آزادی و آزادگی

هشتم ـ آزادی و آزادگی

۱۲ بهمن ۹۵

    از ویژگیهای تمدن معنیدار یکی « به نمایش نهادن توان آزادسازی » اوست. آنهم به گونه ئی که: هم انسان را از اسارت نیروهای کور طبیعی ـ غریزی آزاد می کند؛ هم از زنجیر زمینه ها و امور وهمی ـ اعتباری نجات می بخشد؛ و هم از چنبر خجالتبار کمیت زدگی، هوسبارگی و هر آنچه راه رشد و شکوفائی...

هفتم ـ عزت بخشی

هفتم ـ عزت بخشی

۱۲ بهمن ۹۵

این اصل، که جز با تکیه زدن همه جانبۀ مستمر، به حق ـ به دو معنا ـ و ارزشهای حقانی و کمالبار فراچنگ نخواهد آمد، بر آنست تا همۀ نگرشها و گرایشها به گونه ئی جهت داده شوند که « اعزاز وجودی » و والائی هستیمندانۀ مستمرِ فرزند آدمی را ضمانت نماید. این ویژگی به صورتی ذاتی با اموری چون:...

ششم ـ ارزش محوری

ششم ـ ارزش محوری

۱۲ بهمن ۹۵

بر مبنای این اصل، کلیۀ نگرشها و گرایشها متوجه ارزشهائی خواهند بود که تحقق و شکوفائی هویت انسانی منوط و مربوط به تقرر و حضور آنها می باشد. این ویژگی که با اصول « سود محوری » و « لذت بارگی » به شدت تعارض دارد، بر آنست تا اولاً در نظام فکری، محوریت به انسان و فطرتِ عبادی و...

پنجم ـ واقع گرائی

پنجم ـ واقع گرائی

۱۲ بهمن ۹۵

این ویژگی که با اعراض از پندارگرائی در زمینه ها و ابعاد متنوع همراه می باشد، به صورتی طبیعی مانع از آن می شود تا عقده های متنوع و خودستیزیهای شرمبار کار فرزند آدمی را به آنجا کشاند که تن به ذلت واقع ستیزی داده، با خود، با لایه های بشکوه وجودی خود و با ظرفیت ها و امکانات علوی...

چهارم ـ برهانمندی

چهارم ـ برهانمندی

۱۲ بهمن ۹۵

این ویژگی با رسیدن به عالیترین مراتبِ « یقین » و برخوردار شدن از کامل ترین ایمان نسبت به حقیقت الهیِ خویش، جهتِ استعلائی خویش، آرمانهای ربانی خویش و… همراه می باشد، هم متوجه آنست تا از طریق خردورزیهای ارزش محورانۀ خداگرایانه اثبات نماید که « تمدن انسانی » به واسطۀ داشتن قید انسانیِ خود، باید متوجه زمینه ها و...

سیّم ـ حیات محوری

سیّم ـ حیات محوری

۱۲ بهمن ۹۵

این تمدن به صورتی ذاتی و جوهری رو به حیات داشته و لاجرم، با اعراض از هر آنچه بیجان و مرده طبع و در جهت مرگ باشد، تلازم دارد. باید اشاره کرد که در اینجا، مراد از حیات، همان حیات طیبۀ معنادار انسانی است و نه صرف « درّاکِ فعّال » بودن حیوانوار! طبیعت ذاتیِ این تمدن ایجاب می کند...

دویّم ـ پرورش دهندگی

دویّم ـ پرورش دهندگی

۱۲ بهمن ۹۵

این ویژگی که با « امید، جرأت و تلاش پیگیر » همراه می باشد، از خصلت ذاتیِ « تعلیم دهندگی و هدایتگری » برخوردار است؛ چرا که نفس پرورش با تعلیم و هدایت ملازمۀ ضروری دارد. منتها آنچه در این رابطۀ ویژه قابل تأمل می باشد آنست که: این تمدن پرورش جوهر استعدادها و ظرفیت های علوی بشر را مورد...

یکم ـ استعلائی بودن

یکم ـ استعلائی بودن

۱۲ بهمن ۹۵

مراد از این ویژگی، داشتن توجه و حساسیت جدی و گرایش قوی است، نسبت به هویتِ ربانی و روح الهی انسان، و تلاش در جهت شکوفائی او و هر آنچه مربوط به اوست. قرار گرفتن در جریان این ویژگی، به طور عملی و جدی، با رها کردن آگاهانۀ گذشته ـ اعم از گذشتۀ فرهنگی، سیاسی، اخلاقی، عرفانی و ایمانی ـ...

ویژگیها و اهداف تمدن معنیدار

ویژگیها و اهداف تمدن معنیدار

۱۲ بهمن ۹۵

با در نظر گرفتن آنچه در بخش اول این فصل آمد، گمانم بر اینست که خوانندۀ دقیقه یاب و فکور این نبشته با قسمتی از ویژگی ها و اهداف تمدن معنادار آشنائی بهم رسانیده باشد! ولی از آنجا که می تواند ارائه ی فهرستوار این مطالب، صراحت و روشنائی این مسئله را روشن تر ساخته و در ترتیب و تشحیذ...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.