سخن مدیر:

همسرداری و همسرگرایی

هدفی ربانی – اشتیاقی بی رنگ

هدفی ربانی – اشتیاقی بی رنگ

۱۸ بهمن ۹۵

    فریاد طبیعت ذاتی ازدواج را «اشتیاقِ به یگانگی» شکل و تشخص می بخشد. واقعیتی که همۀ تجربه های ناب حسی و فراحسی جانبدار و مؤیّد اوست.      و این مؤیّد آنست که اگر کسی هدف اصلی ازدواج را امری غیر از آنچه آمد قرار دهد، ازدواج را ابطال نموده است. پس آنی که ازدواج را وسیله و رویکش قرار...

هدفی ربانی – سراغ یار

هدفی ربانی – سراغ یار

۱۸ بهمن ۹۵

  آنچه بی نیاز از برهان می نماید اینست که هر انسان همسرگرایی در امر ازدواج، پیش و بیش از هر چیز و هر امر دیگری «یک جفت اکمال کننده» می خواهد. به عبارت دیگر: انسان سالم، در امر ازدواج، قبل از اینکه تحقق هدف دیگری از قبیل رسیدن به راحت، لذت، ثروت و… را دنبال نماید، چیزی (مردانگی و...

هدفی ربانی – امری ورای عقل جزئی

هدفی ربانی – امری ورای عقل جزئی

۱۷ بهمن ۹۵

واقع مطلب اینست که در «آگاهانه ترین و خردورزانه ترین» گونه های ازدواج، آنچه اصل و امر تناکح([۱]) ـ و به تبعیت از آن انسان جفت خواه ـ در پی آنست، امریست ورای خرد و عقل جزوی! از اینرو، هر امر ظاهراً معقول و یا مفیدی که بتواند جای گزین آن امر فراروانه شده و بخواهد شیادانه هدف و فلسفه...

هدفی ربانی – کنشی نوری

هدفی ربانی – کنشی نوری

۱۷ بهمن ۹۵

همسرگرایان محبت پیشه، اصل همسرگرائی را ذاتاً کنشی نوری و نورانی یافته و ایمانی واثق دارند که امر ازدواج و اصل تناکح صورت نخواهد گرفت مگر در سایه سار همین کنش نوری و نورانیت بخش. چرا که در نظر اینان، مراد از تناکح رسیدن به گونه کاملاً ویژه ئی از یگانگی بوده، و رسیدنِ به یگانگی در این امر نورانی...

گوهر یگانگی – حفظ تشخص

گوهر یگانگی – حفظ تشخص

۱۷ بهمن ۹۵

چندباره یادآوری می نمایم که آنچه آمد، ممکن است عده ئی از اندیشه های جوان و افراد خودمحور را گرفتار توهمی ویژه ساخته و به این گمان اندازد که: این پشت کردن به خود، وانهادن خود، فرار کردن از خود، دیده بستن بر خود و گم شدن در همسر، چیزی جز شخصیت زدایی از خود، فردیت زدایی از خود و...

گوهر یگانگی – واسپاری فعال

گوهر یگانگی – واسپاری فعال

۱۷ بهمن ۹۵

آنچه در این نبشتۀ از وجاذت فراری و معتاد به تذکر و تکرار، به تأکید خود می ارزد اینست که باور نمائیم: امتیاز واسپاری مثبت و فعالی که همسرگرایان عاشق پیشه به طور آزادانه، ارزش جویانه، بینشورانه و هدفمندانه آن را استقبال کرده و بدان افتخار می نمایند از واسپاریهای فیزیکی، عادتوار، بی روح، تفاسدی و تکاسری در آنست که:...

گوهر یگانگی – گوهر خوشبختی

گوهر یگانگی – گوهر خوشبختی

۱۷ بهمن ۹۵

    آنچه همسرگرایان واقعی از خوشبختی فهمیده و بدان دلبسته می باشند، غیر از آن مفهوم عامیانۀ وهمی، سطحی، اعتباریِ بی رنگ و رویی است که «همسرگزینانِِِ» تملک پیشه بدان باورمند بوده و دل بسته اند! چرا که همسرگرایان مهرمحور، خوشبختی را نه به معنای تحقق سلطه بر همسر و احساسِ تملک او می فهمند! نه به معنای وسیلۀ کسب...

گوهر یگانگی – اقلیم بالندگی

گوهر یگانگی – اقلیم بالندگی

۱۷ بهمن ۹۵

     در اقلیم نورانی و هوشربای دلدادگی و در بازار یگانگی و مودت که متاعی جز «از خودگذری و محبت» خریداری ندارد، همانگونه که هر نگاهی در پیِ قرائت غزلی آشنا در کتاب نگاهی دیگر است! و هر گوشی در جستجوی شنیدن زمزمۀ دلنواز و جذبه آموزی از نائی آخر، آفتاب عاطفه فقط زمانی می تابد که پیچک تُرد و...

گوهر یگانگی – کنشی عبادی

گوهر یگانگی – کنشی عبادی

۱۷ بهمن ۹۵

  همسرگرایان «ایماندار» به اصل تأهل به عنوان امری «عبادی» نگریسته، آنرا زمینه ئی تلقی می کنند که خداوند از طریق الطاف جلیه و خفیفه خود در برابرشان قرار داده است تا همچون خود او ـ جل جلاله ـ دامنۀ محبت را گسترش دهند. اینان زمینۀ همسرگرائی را «مکسب و متجری» به حساب می آورند که کاسب و تاجر زیرک...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.