سخن مدیر:

همسرداری و همسرگرایی

باورهای نوازشگر – حرفتِ عشق

باورهای نوازشگر – حرفتِ عشق

۱۷ بهمن ۹۵

   نگرش و باور همسرگرایان محبت پیشه به «خود و همسر خود» برخوردار از نوری مکاشف و واقعیت نمای و بینشی مطهر و ارزشبار بوده، در پرتو همین بینش و باور، از مرز سرمایه ها و امکانات و ظرفیت های ـ حتی بالفعل ـ برونذات گذر کرده، آن گوهر جبلی و فقرزدای و آن روح الهی و غنابار یکدیگر را...

باورهای نوازشگر – توانِ دهش

باورهای نوازشگر – توانِ دهش

۱۷ بهمن ۹۵

  همسرگرایان محبت پیشه با دقت و شایستگی متوجه این واقعیت ظریفِ فهم گریزِ تعهدانگیزِ پویایی بخشِ آرامش دهنده شده اند که: فقط زمانی به ژرفای اوجمندِ مهرورزی می توان رسید که به نحوی معنیدار (آگاهانه، ارزش مدارانه، آزادانه و هدفمندانه) از توانِ خودشکنانه، دهشمندانه و معشوق محورانه ئی برخوردار بود. زیرا اینان با تمامت خرد و بصیرتِ خود دریافته...

باورهای نوازشگر – محوری هوشربا

باورهای نوازشگر – محوری هوشربا

۱۷ بهمن ۹۵

  همسرگرایان محبت پیشه معتقد می باشند که رسیدن به درک و لمس خوشبختی و تجربه های ناب و انکارناپذیر از شیرینی های زندگانی باهمی ممکن و میسر نخواهد شد مگر اینکه قبول نمائیم که: تا با تمامتِ وجودمان به سوی یکدیگر نرفته و همۀ مهر و عشق مانرا با اخلاص ناب به سوی یکدیگر جاری نسازیم، از درک و...

باورهای نوازشگر – فرصتهای غریب

باورهای نوازشگر – فرصتهای غریب

۱۷ بهمن ۹۵

  از آنجائیکه زندگانی هرگز از رویدادهای تلخ و شیرین خالی و دور بوده نمی تواند، باور نورین همسرگرایان خردمند برآنشان داشته است تا: هر رویدادی را «زمینه» و امکانی تلقی نمایند برای رهیدنِ از خودمحوری، تکروی و بیگانگی؛ و هر موقعیتی را فرصتی بشمارند برای تشدید و تکامل مهرورزی؛ فرصتی که می تواند همۀ نارسائیها را به رسایی بدل...

باورهای نوازشگر – هوشدار

باورهای نوازشگر – هوشدار

۱۷ بهمن ۹۵

همسرگرایان در پرتو تلاشهای خردورزانه و بینشورانه، این واقعیت مسلم و انکارناپذیر را دریافته اند که در حوزۀ برخوردهای باهمی، هر برخوردی حکم، جهت و اثر وجودی خود را ـ مستقیماً و بدون کم  و  کاست ـ به عامل بر می گرداند؛ بدین معنا که برخورد عامل از هر جوهر، مایه، اثر و جهتی که برخوردار باشد، همان ها را...

محور یگانگی – هدیه ئی بی رنگ

محور یگانگی – هدیه ئی بی رنگ

۱۷ بهمن ۹۵

  آنچه آمد، شاید برای اذهان نپخته موهم این نکته باشد که: نگارنده به گونه ئی سخت ناشیانه و واقع گریزانه، با پی آمدهای تعیین کننده و تأثیرات شگرف هدیه پردازیهای متنوع ناآشنا بوده و با آثار برکتبار آنها بیگانه می باشد! در حالی که سخن بر محور انتخابِ احسنِ هدیه می چرخد؛ به عقیدۀ این بینوا، درست به همانگونه...

محور یگانگی – شرابی حکمت بار

محور یگانگی – شرابی حکمت بار

۱۷ بهمن ۹۵

   ما برین باوریم که این واقعیت برای هر با خرد دیده وری مسجل می باشد که: هر یک از زوجها، قبل از رسیدنِ به یگانگی از طریق ازدواج، به نوعی دچار احساس کمبود، احساس تهی بودن و احساس نارسائی بوده و در اعماق جان خود ضرورت پر شدن، کامل شدن، دارا شدن و رهیدنِ از آن احساس ها را...

محور یگانگی – اقلیمی نوازشگر

محور یگانگی – اقلیمی نوازشگر

۱۷ بهمن ۹۵

همسرگرایان وفاکیش چون دریافته اند که طبیعت ازدواج از چشمه سار یگانگی سیرابی و شادابی کسب می کند؛ چون اذعان پیدا کرده اند که درخت مقدس ازدواج، غذایش را از زمین دل و اقلیم محبت فراچنگ می آورد؛ و چون به صورت تجربی  متوجه شده اند که ریشه در زمین مهرورزی دارند؛ بگونۀ تحسین آمیزی از خود، به محبت و...

محور یگانگی ـ امری فراسو

محور یگانگی ـ امری فراسو

۱۷ بهمن ۹۵

  در روند پر تحول و دیگرگونی پذیر زندگانی باهمی که دروازه اش بطور همیشه بر روی تحول باز بوده و پذیرای دیگرگونی می باشد، امری وجود دارد که تغییر را نمی پذیرد، و آن: «اشتیاق به محبت» است، چه در شکل دوست داشتن دیگری و چه در هیأت دوست داشته شدن از جانب دیگری؛ و خردمندان بینشور را معتقد...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.