سخن مدیر:

جامعه شناسی سیاسی افغانستان

۱۳ ـ عدم رسائی مارکسیسم

۱۳ ـ عدم رسائی مارکسیسم

۱۲ بهمن ۹۵

    مارکسیسم از دیرباز در زمینۀ عدالت اجتماعی ـ هر چند نمی توان اصطلاح عدالت اجتماعی را در مورد مارکسیسم که معتقد به جبر تاریخ و عدم دخالت ارادۀ انسانی می باشد در اینجا مورد استعمال قرار داد ـ و رسانیدن مردم به رفاهیت نسبی عمومی ادعاهایی داشته و دارد و همیشه می کوشیده است تا بر مردمی چون ملت...

۱۲ ـ مسئلۀ زن

۱۲ ـ مسئلۀ زن

۱۲ بهمن ۹۵

   بررسی تأثیر روابط مرد و زن از طریق ازدواجها و گاه عشقها و رقابتهای ناشی از آن و نیز تأثیر این موارد در زمینۀ رشد و یا تجزیه و تلاشی سیاست های تاریخی و حکومتهای قدرتمند و در روابط جزئی تر، درک و یا محرومیت از امکانات متنوع زندگی، خود کتابهایی را در بر گرفته و محققانی درین زمینه...

۱۱ ـ لغو مالکیت خصوصی

۱۱ ـ لغو مالکیت خصوصی

۱۲ بهمن ۹۵

ملت افغانستان شنیده بودند که در نظام سوسیالیستی، روابط اقتصادی بر مبنای مالکیت جمعی و یا بهتر است بگوئیم مالکیت حزبی ـ آنچه اقلاً تاکنون واقعیت دارد ـ قرار دارد و یا اینکه از اصول سوسیالیسم در زمینۀ اقتصادی یکی هم همین باور می باشد؛ حال، اینکه روسیه تاکنون به توفیق کامل در زمینه نرسیده، برای آنست که هنوز نتوانسته...

۱۰ ـ فعالیت های ثروت مندان

۱۰ ـ فعالیت های ثروت مندان

۱۲ بهمن ۹۵

برای آنانی که افغانستان را از نزدیک مشاهده کرده و در زمینه بدرک زمینه های سیاسی، اجتماعی، مشابهی نائل آمده اند این موضوع به خوبی روشن میباشد که درین مملکت روابط اقتصادی بر چه مبنائی قرار داشته است. مملکت شاهی با روابط اقتصادی فئودالی که عده ئی همه چیز دارند، همه چیز میخورند، همه چیز می خرند، همه جا میروند،...

۹ ـ خاطره های نفرتبار

۹ ـ خاطره های نفرتبار

۱۲ بهمن ۹۵

افغانها متأسفانه از روی کار آمدن رژیم سوسیالیستی در روسیۀ شوروی نسبت داشتن مرز مشترک زیادی و نیز نسبت وجود روابط آزادانۀ اقتصادی و مذهبی و هنری و تاریخی قبل از روی کار آمدن این رژیم، با هم مرزهای خود، خاطرات بسیار بدی دارند.     نخستین خاطرۀ بد، فرار مسلمانان از روسیه بود؛ چه بعد از روی کار آمدن رژیم سوسیالیستی...

۸ ـ افشاگری های رژیم گذشته

۸ ـ افشاگری های رژیم گذشته

۱۲ بهمن ۹۵

    این مسئله در سرنوشت سیاسی امروز افغانستان تاثیر به سزائی داشته است که تا دو سال قبل همۀ رژیم های حاکم بر افغانستان، مخالف مارکسیسم بوده و طبعاً منافع شان ایجاب می کرده است که علیه سیاست، اخلاق سیاسی، اقتصاد و نظام اقتصادی، فرهنگ، هنر و سایر زمینه های رژیم سوسیالیستی تبلیغات و گاه توطئه های دامنه داری را...

۷ ـ ماده گرائی مارکسیسم

۷ ـ ماده گرائی مارکسیسم

۱۲ بهمن ۹۵

  جنگ میان اندیشه گران مادی و الهی در تاریخ عقاید انسانی، تاریخی بس طولانی داشته و متناسب با شرایط و فرهنگ هر دوره ئی و نیز متناسب با حدوث ارزشها و امکاناتیکه میتواند در دو جهت مثبت و منفی ببار آورد، شکل پیدا کرده است. گاهی جنگ، بحث بوده است و جدال و مناظره و خطابه و شعار و...

۶ ـ اسلام پناهی حکومت

۶ ـ اسلام پناهی حکومت

۱۲ بهمن ۹۵

یکی از ویژگیهای حکومتهای چندین صد سالۀ اخیر در زمینۀ سیاسی، این منافقت روشن بوده است که با همۀ کردارهای ننگین دنباله گرایانه و ضد مذهبی، کوشیده اند تا از مذهب به عنوان یک وسیلۀ استعماری، جهت بهره کشی و تداوم و توسعۀ این روش شیطانی، استفاده نمایند. البته همانطور که در سایر زمینه ها روشن شد و بررسی موضوعات...

۵ ـ ادعای آزادی بیان

۵ ـ ادعای آزادی بیان

۱۲ بهمن ۹۵

  حکومتهای چندین دهۀ اخیر افغانستان همیشه این ادعای بی مورد استعماری را داشتند که حکومتهایشان پشتیبان و حافظ آزادیهای اجتماعی و از آن جمله آزادی بیان می باشند. این موضوع پس از تصویب و ارائۀ قانون اساسی دولت ظاهر خانی برای خودش شکل قانونی گرفت. از آنجا که واقعیت امر چیز دیگری بود، ادعاهای آنان و نیز ارائۀ شواهد...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.