سخن مدیر:

جامعه شناسی سیاسی افغانستان

۴ ـ وجود روابط اقتصادی آزاد

۴ ـ وجود روابط اقتصادی آزاد

۱۲ بهمن ۹۵

  طوریکه همه میدانند افغانستان یک مملکت فقیر و عقب نگهداشته شده بوده و از نظر اقتصادی، روابط آن به دستگاه و نظام اقتصادی ئی میماند که آن را میتوان نیمه فئودالی اصطلاح کرد.      گفتن ندارد که در نظام طبقاتی ارباب ـ رعیتی، روابط اقتصادی آزاد حکومت داشته و از طرف قدرت سیاسی نیز مورد حمایت قرار میگیرد. لذا...

۳ ـ غرب زدگی

۳ ـ غرب زدگی

۱۲ بهمن ۹۵

   غربزدگی در میان تحصیل کرده های قبل از سال ۱۳۴۰ـ هـ . شمسی یکی از وجوه مشخصی است که برای هر یک از آنهائیکه در زمینۀ فرهنگ و شناخت اجتماعی فرهنگیان افغانستان از نزدیک آشنائی دارند کاملاً روشن و طبیعی می نماید. بیشتر حکومت داران دوره های نادر، ظاهر و قسماً داود را تحصیل کرده های آمریکا، انگلیس، فرانسه...

۲ ـ حکومت شاهی

۲ ـ حکومت شاهی

۱۲ بهمن ۹۵

   حکومت شاهی یعنی حکومت روباهان مکار و گرگان دزد و موشان زراندوز؛ و اگر درست برداشت کرده باشیم و درست به کنه و ریشۀ روانشناسی اجتماعی آنانی که به اختراع و تسمیۀ فاقه زده هائی بس تهی دست و تهی مایه به نام «شاه» و در مقابلش «گدا» پرداخته اند رسیده باشیم، نتیجۀ روشن آن، این خواهد بود که...

۱ ـ وجود فرهنگ سنتی منسوب به اسلام

۱ ـ وجود فرهنگ سنتی منسوب به اسلام

۱۲ بهمن ۹۵

  همانطور که در سایر زمینه ها و موضوعات تذکر داده شد و شرح گردید، بزرگترین مسئله ئیکه در مورد سیاست و فرهنگ سیاسی افغانستان مورد دقت قرار داشته و بخوبی قابل لمس می باشد، همین مسئلۀ اتکای نسبی فرهنگ این کشور است به ایدئولوژی اسلامی.     و باز همانطور که قبلاًً گفته شد، ما موضوع ایمان مردم را به...

علل مخالفت مردم با مارکسیستها و مارکسیسم

علل مخالفت مردم با مارکسیستها و مارکسیسم

۱۲ بهمن ۹۵

    آنچه در سطور و صفحات گذشته آمد، قسماً مربوط میشد به گذشته و قسماً به مسایل کلی جاری. لیکن آنچه اینک بر سیاست و تقدیر سیاسی مردم افغانستان میگذرد، از نظرگاههای سیاسی مختلف و متضاد حایز اهمیت زیاده بوده و توانسته است بحث ها و جدالهایی زیادی را برانگیزد.      ما در مورد ریشه و نهادهای این رویداد تاریخی...

ج ـ بی تفاوتی نسبت به غیر خود

ج ـ بی تفاوتی نسبت به غیر خود

۱۲ بهمن ۹۵

مسئلۀ دیگریکه از پای بندی به اخلاق ناسیونالیستی تولید می شود و از بدترین و رنج آورترین و تخدیری و تخریبی ترین فرایند و داده های این اخلاق می باشد، مسئلۀ بی تفاوتی نسبت به غیر خود می باشد. این داده، در نظر اول ساده می نماید، ولی ژرفای آن با نوعی پذیرش تبعیض نسبت به سایر تبارها و حتی...

باء ـ احساس ضرورت رشد:

باء ـ احساس ضرورت رشد:

۱۲ بهمن ۹۵

مسئلۀ احساس ضرورت رشد، در همه دوره ها و در اکثریت جوامع بشری موجود می باشد و گفتن هم ندارد که اگر این ایده آل و نیز ضرورت مبرم این ایده آل و احساس آن نبود، هرگز جوامع بشری گامی به پیش برنمی داشتند، و نیز گفتن ندارد که این احساس ضرورت در یک بعد معین همیشه ظهور نکرده بلکه...

۳ ـ منطقه ئی:

۳ ـ منطقه ئی:

۱۲ بهمن ۹۵

  در کنار گرایشهای ناسیونالیستی نژادی و زبانی در افغانستان به گرایشهای منطقه ئی نیز برمیخوریم، در این زمینه نیز، استعمار توانسته است پندارهایی را در ذهنیت ها به وجود آورده و مفهوم خود برتربینی منطقه ئی را ایجاد نماید. در بررسی وضع گروههای سیاسی افغانستان و به ویژه گروههای اسلامی شیعه، ما به درک بارز اخلاق ناسیونالیستی برخورده کرده...

۲ ـ لسانی:

۲ ـ لسانی:

۱۲ بهمن ۹۵

دیگر از مشخصه ها و داده های اخلاق نپالوده و التقاطی ناسیونالیستی حاکم بر اندیشه ها و ارزشهای مردم افغانستان، مسئلۀ خودبرتربینی در زمینۀ لسانی است. اخلاق ضد تکاملی ناسیونالیستی همیشه بر آنست تا بر گروندگان و در حقیقت در بند شدگان خویش این پندار ابلهانه را بپروراند که زبان تباری و کتله ئی میتواند نسبت به زبان تبار و...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.