سخن مدیر:

جامعه شناسی سیاسی افغانستان

۳ ـ مسئولیت گریزی مردم:

۳ ـ مسئولیت گریزی مردم:

۱۲ بهمن ۹۵

تمام مکاتب سیاسی جهان با تمامیت قوا میکوشند تا برای مردم ایدۀ آسایش طلبی و در نتیجه خودپروری را القاء نمایند. این ایدۀ ظاهراً فریبنده و انسانی در روند رشد روشهای تخدیر کنندۀ استعماری و…، برخوردار از پشتوانه ئی شد که در قدم اول و در رابطه با حقانیت مطلب، سنجیده و درست مینمایند ولی نه در همۀ زمانها و...

۲ ـ عدم رشد اخلاق اسلامی:

۲ ـ عدم رشد اخلاق اسلامی:

۱۲ بهمن ۹۵

این مسئله نیز از توجهی ویژه و نقشی فعال و نیرومند برخوردار میباشد، چه اگر اندیشه های اخلاقی و اخلاق سیاسی اسلام در میان مردم به روشنی قابل لمس میبود، میتوانست انگیزۀ خوبی باشد برای جذب اندیشه های دیگران که بگونه ئی ناروشن و انحرافی ادعای پیروی از اخلاق اسلامی را داشتند. همانسان که قبلاً بیان شد، اصول اخلاق سیاسی...

۱ ـ عدم رشد تفکر الهی مردم:

۱ ـ عدم رشد تفکر الهی مردم:

۱۲ بهمن ۹۵

   شورانگیزترین، تکامل بخش ترین، اعجاب انگیزترین، هراسبارترین، طاقت سوز ترین، شکیبائی خواه ترین، تحرک بخش ترین، رشد دهنده ترین، پهنه مندترین، ژرفابخش ترین و… ترین، ویژگی و نیز، عامل بازدارندۀ رشد اندیشه های سیاسی مکتب اسلام را در افغانستان باید در همین مورد به تحقیق نشست. اندیشۀ سیاسی اسلامی در بلندای کمال تفکرات سیاسی انسانی قرار داشته و جز...

نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن

نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن

۱۲ بهمن ۹۵

قبلاً تذکر داده ایم که پایه های فرهنگ بومی افغانستان و نیز سیاست حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان رنگ اسلامی خورده و بگونه ئی از آن منشعب شده است، اما در طول حیات پرپیچ و خم خود با آنکه توانسته است در مقابل عوامل استعمار مستقیم خارجی به خوبی مقابله نماید، در مقابل استعمار بومی از حرکتی پوینده و سازنده...

زیر مجموعه های شرایط و عوامل رویکرد به مبارزه ملی – اسلامی(۳-۹)

زیر مجموعه های شرایط و عوامل رویکرد به مبارزه ملی – اسلامی(۳-۹)

۱۲ بهمن ۹۵

  ۳ ـ وجود فقر کشنده:     هر چند با آنچه در بالا آمد این نکته روشن شده باشد که منظور ما از فقر، تنها «فقر اقتصادی» نخواهد بود، لیکن هراس لغزیدن در این اشتباه بر آنمان داشت تا این مسئله را تذکر داده باشیم. لذا در موضوع فقر همۀ ابعادی که توانسته است گرفتار کمی و کاستی شده و...

۲ ـ جو طبقاتی حاکم:

۲ ـ جو طبقاتی حاکم:

۱۲ بهمن ۹۵

این مسئله خود روشن تر از آنست که لزوم شکافتن تفصیلی موضوع را در برداشته باشد، چه زمانیکه نظام سیاسی جامعه مبتنی بر حکومتی شاهی و خصلتاً و ذاتاً طبقاتی باشد، نمیتواند در بردارندۀ عناصر غیر طبقاتی و سیاسی بوده و جامعه را به سوی هدف مندی و غایتی واحد رهنمون شود. نظام شاهی در جوهر و خمیرۀ خویش طبقاتی...

۱ ـ اختناق سیاسی:

۱ ـ اختناق سیاسی:

۱۲ بهمن ۹۵

  تاریخ سیاسییِ پنجاه سال اخیر افغانستان مملو از مصائب و بلاهائی ست که از جو اختناق بار سیاسی تحمیل شده از جانب حکومتهای استبدادی ـ استعماری محلی پای گرفته است. این مسئله در تاریخ نهضت افغانستان بقدری روشن و چشمگیر است که اصولاً نیازی به آوردن مثالها و نقل قول ها نخواهد بود. تنها دلیل روشن و مقنعیکه هر...

شرایط و عوامل رویکرد به مبارزۀ ملی ـ اسلامی

شرایط و عوامل رویکرد به مبارزۀ ملی ـ اسلامی

۱۲ بهمن ۹۵

یکی از حقایق انکارناپذیر رویدادهای اجتماعی، مسئلۀ تحولات سیاسی از طریق رویکرد به مبارزه ـ چه مبارزات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یا جنگ سرد، و چه در شرایط اضطراری و اجباری مبارزۀ مسلحانه یا جنگ گرم ـ میباشد. بیهوده و زائد خواهد بود اگر تأکید بعمل آوریم که این تحولات سیاسی ـ اجتماعی زادۀ علل و تابع قانونمندی هایی ویژۀ...

دوم ـ ویژگیهای فرهنگ سنتی

دوم ـ ویژگیهای فرهنگ سنتی

۱۲ بهمن ۹۵

فرهنگ بومی و سنتی افغانستان بیشتر متکی به فرهنگ اسلامی بوده اصول و نهادهای خود را از مکتب اسلام میگیرد، لیکن نظر به اینکه مکتب اسلام در طول حیات سیاسی ـ اجتماعی خویش از نظر تأویل و تفسیر مفاهیم و نیز در زمینۀ برداشت از اصول دچار دستبردهای غیر اسلامی شده و قسمتی از مفاهیم آن را در رابطه با...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.