سخن مدیر:

جامعه شناسی سیاسی افغانستان

زیر مجموعه های ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)

زیر مجموعه های ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)

۱۲ بهمن ۹۵

 ۱ ـ گرایش به تکنولوژی:فرهنگ رسمی زمینه را طوری طرح کرده که تکنیک و علوم و فنون مکانیکی و صنعتی را نه تنها در مرکز قرار دهد که اساس هویت فرهنگی را در بعد تکنولوژی و صنعت پی ریزی نماید، نتیجۀ زائیده شده از این بینش و ذهنیت اینست که افراد پایبند به این فرهنگ ناآگاهانه علیه علوم انسانی از...

ویژگیهای فرهنگ افغانستان:یک – ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)

ویژگیهای فرهنگ افغانستان:یک – ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)

۱۲ بهمن ۹۵

  پس از بیان آن مقدمات اینک بهتر آن دیدم که اجمالاً به بررسی ویژگیهای فرهنگ این مرز و بوم نظری انداخته تا پس از رسیدن به جوهرۀ فرهنگ این ملت، بتوانیم وضعیت سیاسی شانرا بهتر درک و لمس نمائیم. کوشش ما متوجه این است تا بصورت اجمالی زمینه را مورد بررسی قرار دهیم؛ چه در غیر آن شرح مفصل...

بررسی سیاست فرهنگی

بررسی سیاست فرهنگی

۱۲ بهمن ۹۵

بررسی وضع فرهنگی افغانستان درین دوره، مستلزم بررسی و شناخت کامل زمینۀ فرهنگی در دوره های گذشته است، چه اگر فرهنگ و زمینه های فرهنگ سیاسی افغانستان بگونۀ وحشتناکی به ضعف و نابودی کشیده شده است، نتیجۀ عملکردها و باورداشتهای ضد اسلامی و ضد ملی در افغانستان بوده است. تمایل و یا تعارض به پهلوهای مختلف فرهنگی در شرایط خاص...

۵ ـ زمینۀ تخریبی:

۵ ـ زمینۀ تخریبی:

۱۲ بهمن ۹۵

در کنار آن کلیات که میتواند در بردارنده و زایندۀ برخی زمینه های تخریبی باشد، زمینه های دیگری هم هست که درین مسئله توانسته اند تأثیری به سزا داشته باشند و از آنجمله میتوان نبود رهبری شایسته چه شیعی و چه اهل تسنن و بدتر از آن عدم پختگییِ علمی و سیاسی رهبران غیر برجسته؛ موجودیت نظام ایلی و قبیله...

۴ ـ گرایشهای ناسیونالیستی:

۴ ـ گرایشهای ناسیونالیستی:

۱۲ بهمن ۹۵

شاید کمتر اتفاق بیفتد که در سایر جوامع، جامعه شناسی بتواند به این همه شدت اختلاف ناسیونالیستی، برخورد نماید. اختلاف مذهبی ـ بین شیعه و سنی ـ از یک طرف که همیشه زمینه خوبی بوده است برای دولتهای غارت گر، جهت ایجاد مشغولیت های به اصطلاح ایدئولوژیک و سیاسی؛ لیکن با وجود تضاد مذهبی و اختلافات شیعه و سنی، هر...

۳ ـ انحراف اقتصادی:

۳ ـ انحراف اقتصادی:

۱۲ بهمن ۹۵

هر چند وقتی میگوئیم دین را تحریف و سیاست اسلامی را مطابق خواستهای استثماری خود تفسیر و توجیه کردند، میتواند رسانندۀ این مطلب نیز باشد که ایدئولوژی سیاسی اسلام در کل شامل نظام و سیاست اقتصادی آن نیز میشود.      لیکن جهت رفع اشتباه و تأکید بر واضحات این مسئله را جداگانه یادآوری نمودیم که پس از حضرت علی(ع) روح...

۲ ـ عدم رشد اخلاقی و ارزشهای اسلامی:

۲ ـ عدم رشد اخلاقی و ارزشهای اسلامی:

۱۲ بهمن ۹۵

تحریف دین از مسیر اخلاقییِ آن باعث شد که اخلاق و ارزشهای اسلامی خیلی ها کم عملی شده و در پردۀ استتار باقی بماند. از طرفی چون دین به انحراف کشیده شد، روح ایدئولوژی سیاسی اسلام چندپاره و در هیئت روشهای متنوعی متبلور گردیده، شخص سادۀ بی سواد، در یک، «نمیدانم کدام یک اصیل» رنجدهندهئی گیر میکرد و هنوز هم...

۱ ـ تحریف ایدئولوژی اسلامی

۱ ـ تحریف ایدئولوژی اسلامی

۱۲ بهمن ۹۵

این مسئله از واضحات است که ایدئولوژی سیاسی اسلام توسط قدرت پرستان خداناشناس از مسیر اصلییِ خود منحرف شد، لیکن نه به گونه یی که همگان بتوانند به درک این مسئله نائل آمده و از نتایج تخریبی آن در زمینۀ اجتماعی بگونه ئی ژرف نگرانه آگاهی حاصل نمایند؛ چه این مسئله با زرنگی و دقت قابل توجهی انجام شد تا...

علت رکود سیاسی گروههای اسلامی

علت رکود سیاسی گروههای اسلامی

۱۲ بهمن ۹۵

    بررسی وضع گروههای سیاسی در افغانستان، این مسئله را در ذهن انسان بگونۀ پرسشی تکان دهنده ایجاد میدارد که با وجود تأکید بر مترقی بودن اندیشه و روش گروههای اسلامی اصیل، چرا تاکنون این گروهها نتوانسته اند از اقبالی چندان در تصاحب قدرت سیاسی برخوردار شوند؟! چه در زمینۀ سیاسی فرض بر این است که هرگاه گروهی همگرای با...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.