سخن مدیر:

مارکسیسم در افغانستان

۴ ـ انسان زیباپسند:

۴ ـ انسان زیباپسند:

۲۰ بهمن ۹۵

در شناخت انسانِ واقعی مرحله ئی دیگر را مشاهده می کنیم که بر حیرت ما و درجۀ کمال او افزوده می شود و ناچار از پذیرش واقعیتی می شویم که بر آنست تا انسان را در محدوده های ذهن ساخته، خیالاتی، منفعت پرستانه و حتی گاه لجوجانه و تنگ نظرانه در بند نکشد، یکی از این ویژگی ها خصلت «زیباپسندی»...

۳ ـ انسان عقلی:

۳ ـ انسان عقلی:

۲۰ بهمن ۹۵

     کسانی که انسانرا می خواهند همانطور که می باشد مورد بررسی قرار دهند، خود را مقید نمی دانند که در پس سیر خودساختۀ علم زدگی و سیاست زدگی و استحمار پذیریی ناشی از عقده های «خود کم بینانه» جهت اشباع این عقده ها، ـ که مع الاسف آنانی که کردار و پندار اکثریت مطلق این علم زده ها و...

۲ ـ انسان علمی:

۲ ـ انسان علمی:

۲۰ بهمن ۹۵

     از این زاویه دانش انسانی و یا انسانی که می تواند دارای وجهۀ علمی باشد مورد شناسائی قرار می گیرد. این دریچه نیز وسعت بسیار زیاد داشته و می تواند پهنۀ وسیعی از ابعاد وجودی این موجود را مورد بررسی قرار دهد، از قبیل: امکان یادگیریِ دانش، طرق متعدد یادگیری، ارزش یادگیری، کارآیی یادگیری، انتقال دانش، حفظ دانش و...

۱ ـ انسان طبیعی:

۱ ـ انسان طبیعی:

۲۰ بهمن ۹۵

از این دیدگاه، حیوانیت انسان در رابطۀ با طبیعت بی جان و طبیعت جاندار می تواند از دریچه های بسیار مختلف، متنوع و پیچیده مورد بررسی قرار گیرد. خلقت انسان از آغاز تکوین طبیعی ـ فیزیکی به «إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِن نُّطْفَهٍ اَمْشاج»؛ و در زاویه ئی ژرف تر و باریک تر، خلقت انسانی از پدیده های کاملاً طبیعی چنان، و...

روش شناخت انسان

روش شناخت انسان

۲۰ بهمن ۹۵

شناخت انسان طرق متعددی دارد که اگر قرار باشد بخواهیم به شناخت کاملی از این موجود برسیم لازم است تا هر یک از این مراحل را بپیماییم و این روشی است که «قرآن» هم از آن کار گرفته است:

ها ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی محکوم جبر علی ـ معلولی است:

ها ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی محکوم جبر علی ـ معلولی است:

۲۰ بهمن ۹۵

در رابطۀ با ویژگیهایی که قبلاً ارائه شد در صورتی که در علوم انسانی مسئلۀ اختیار مطرح می باشد. این زمینه با وسعت فلسفی عمیقی که دارد ایجاب می کند که ارباب دانش و کسانی که در پی دریافت واقعیت های حاکم بر هستی و انسان و یا در پی تکامل خویش اند، به کتب و بررسیهای فلسفی یی که...

دال ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی بیرونی است:

دال ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی بیرونی است:

۲۰ بهمن ۹۵

یعنی از سرشت و خواست آگاهانۀ درون پدیده ها نشأت نمی کند، بلکه زادۀ تعاملات و روابط برونی می باشد. درین زمینه، نخست برای گریز از تطویل کلام و ثانیاً نظر به روشنی و نیز امکان بروز و داشتن تجارب شخصی از بحث بیشتر صرف نظر می داریم. ولی قبل از ختم بیان به این نکتۀ ظریف و قابل تأمل...

جیم ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی همه گیر است:

جیم ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی همه گیر است:

۲۰ بهمن ۹۵

بدین معنا که شمول آن بیشترین حد را دارد و خصوصیت ندارد. آنچه در مورد نور، بر احمد، در رابطۀ با بررسی هایش دارد، بر کلبی نیز دارد و کسی نمی تواند به واسطه های مختلف از زیر بار آن معاییر و نتایج طفره برود؛ لیکن در علوم انسانی غیر این مسئله زیاد اتفاق می افتد. قحطی و بارش کمِ...

باء ـ معاییر و ضوابط علوم ثابت و قابل تکرار است:

باء ـ معاییر و ضوابط علوم ثابت و قابل تکرار است:

۲۰ بهمن ۹۵

یعنی پدیده های طبیعی چون در حال ایستا مورد بررسی قرار می گیرند، معاییر و ظوابط آن ها نیز نمی تواند ثابت نباشد. اینکه در «فلسفۀ علمی» به حرکت «حقایق» باورمندند و جریان تکوین حقایق را تکاملی می دانند و معاییر و ضوابط علوم طبیعی را نیز بر همین منوال می انگارند و…! در واقع باید بپذیریم که در این...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.