سخن مدیر:

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی

ذهنیت و زیبائی

ذهنیت و زیبائی

۲۰ مرداد ۹۵

 این دسته از دانشمندان را می توان در مقابل دستۀ بالا قرار داد؛ البته نه به صورت صد در صد؛ چه بعضاً نظر به ساختمان دستگاه فکری شان، مسئلۀ «زیبائی» به میتافیزیک کشانده می شود؛ اگر چه در نظریات شان بیان صریحی نسبت به پیوند زیبائی با میتافیزیک دیده نمی شود. به هر حال، کوشش این دسته متوجه آنست تا...

زیبائی در پرتو مثال

زیبائی در پرتو مثال

۲۰ مرداد ۹۵

 قبلاً متذکر شدیم که استاد «صلاح الدین سلجوقی نگارندۀ کتاب: نگاهی به زیبائی» تا حدی در مورد زیبائی و هنر روش خاصی را انتخاب نموده است؛ وی معتقد است که اشیاء در روند تکاملی خویش می کوشند تا خود را به مثال کمال یا مثال نوعی خود برسانند؛ یعنی هر نوعی از انواع در سلسلۀ خلقت دارای نوعی مثال است...

اراده و زیبائی

اراده و زیبائی

۲۰ مرداد ۹۵

دانستن عقاید «شوپنهاور» دربارۀ «زیبائی شناسی» ایجاب می کند تا به صورت بسیار اجمالی از جهان بینی وی آگاه باشیم. وی بودش وقایع و پدیده های برونی را بر اساس وجود ذهنی شان قرار می دهد، لذاست که مثل کانت به اختلافات شدید بین «بود» و «نمود»، بین جهان پیدا و محسوس و شیء بالذات معتقد است. در نظر شبه...

زیبائی شناسی هگل

زیبائی شناسی هگل

۲۰ مرداد ۹۵

 هگل که از برجسته ترین فلاسفه قرون اخیر به شمار می رود همچنان که در همۀ نظریات فلسفی و منطقی زمان خویش انقلابی عظیم به راه انداخت، در مورد این قسمت از معارف انسانی نیز دارای نظریاتی کاملاً جدید و عمیق است ـ هر چند نمی توان به صدق همۀ افکارش معترف شد ـ وی در همه جا می کوشد...

زیبائی شناسی جدید

زیبائی شناسی جدید

۲۰ مرداد ۹۵

پس از ارسطو چنان که گفتیم کوشش چشمگیری دربارۀ زیبائی  شناسی و هنر به عمل نیامد و هر چند به صورت پراکنده کتب و مقالاتی چون کتاب «نقاشی» «لئوناردو داوینچی» ( Laanardo da vinchi )، «فن شعر» تألیف «بوالو» و چند کتاب دیگر در زمینه های شعر و موسیقی و هنر نوشته شد، باز هم نتوانست این شعبه از دانش...

ارسطو و فن شعر

ارسطو و فن شعر

۲۰ مرداد ۹۵

پس از بیان نظریات افلاطون نوبت میرسد به ارسطو شاگردش و نیز نخستین کسی که با نظرات افلاطون در افتاده، در همۀ شئون فلسفی، استقلال فکری را به دست گرفت؛ آنچه از نظریات ارسطو در برخی از نوشتههایش به خصوص در فن شعر و میتافیزیک راجع به زیبائی به دست میآید درست خلاف گفتههای استادش افلاطون است! چه ارسطو نخست...

زیبائی از دیدگاه افلاطون

زیبائی از دیدگاه افلاطون

۲۰ مرداد ۹۵

  با وجود کتب بسیاری که از این دانشمند به دست ما رسیده باز هم نمی توان نظریه خالص و مهمی که به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و با اسلوبی منطقی درباره اش سخن گفته باشد، پیدا کرد؛ لیکن آنچه از خلال گفته هایش به نظر می رسد اینست که بر اساس نظریۀ مُثُلِ خود ـ که محور...

تعریف علم اخلاق

تعریف علم اخلاق

۲۰ مرداد ۹۵

 دانشمندان علم اخلاق را چنین تعریف می کنند: «علم اخلاق مطالعۀ در خیر و شر و وظیفه و انواع وظایف است؛ و آنرا علم خیر و شر و علم تکلیف و وظایف نیز تعریف نموده اند؛ و یکی از فیلسوفان فرانسوی اخلاق را علم نظام عالی حیات دانسته است.» و در اینکه موضوع علم اخلاق کدام است می گویند: «تکلیف...

میتافیزیسین‌ها

میتافیزیسین‌ها

۲۰ مرداد ۹۵

 نظریۀ این دانشمندان را از آن سبب در صدر سایر آراء و عقاید مربوط به زیبائی شناسی آوردیم که از جهتی مدتی مدید بر اذهان و افکار فلاسفه حکم روائی نموده و از سوئی هم ما توانسته باشیم تا بحث را از نقطۀ آغاز آن مورد مطالعه قرار دهیم. چه قدیمترین نظریات راجع به زیبائی، از طرف فلاسفه۰ئی ابراز شده...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.