سخن مدیر:

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی

زیبائی شناسی

زیبائی شناسی

۲۰ مرداد ۹۵

 آنچه می خواهیم تا در مورد آن در حد توان خود و لزوم مسئله به بحث و ارائه ی نظریات دانشمندان و فلاسفۀ پیشین و نوین بپردازیم، دانشی است که چنان علم اخلاق، بحث و مجادله پیرامون حقایق جزئی داشته و می کوشد تا برای خود اصول منظم و علمی وضع نماید. چه با همۀ کوششی که دانشمندان ـ به...

پایه‌های معرفت

پایه‌های معرفت

۲۰ مرداد ۹۵

 در مورد ماهیت معرفت انسانی عقاید و آراء دانشمندان را در این زمینه بیان کردیم؛ اینک نوبتِ آن رسیده است تا بدانیم که معرفت چگونه و از چه راههایی تکون پیدا می کند. منظورم از درک این مسئله اینست که بدانیم انسان چگونه و از چه راهی به فهم و شناخت اشیاء و امور نایل می آید؟! چگونه آنها را...

بخش یکم : ماهیت ادراکات

بخش یکم : ماهیت ادراکات

۲۰ مرداد ۹۵

 پس از آنچه بگونۀ پیشدرآمدی برای نبشتۀ در دست داشته آورده شد، اینک نوبت آن رسیده است تا دربارۀ ماهیت ادراکات، عقاید دانشمندان را ارائه داریم. مراد از ادراک، دانش و یا معرفت چیزی است که در ذهن انسان در اثر رابطه و تماس با جهان برون، واقعیت های درونی و… پدیدار می شود؛ که البته ادراکات انسانی از نظر...

پیشدرآمد

پیشدرآمد

۲۰ مرداد ۹۵

 زمزمۀ دلکش جویبار در دل جنگل خاموش، راز شبانۀ روحپروری را به گوش ساقه های لرزان می چکانید و سوسوی کمرنگ شبتابی عاشق، قلب شب پره های خواب آلود را به تپش می انداخت. لحظه های گنگ، در زیر انگشت ستاره ها می لولیدند و خورشید در بستر رخوت ناک برکۀ سبز عاشقانه می لغزید. دیدگانِ مضطرب آن نخستین انسان،...

شکوه ای از…

شکوه ای از…

۲۰ مرداد ۹۵

رساله ئی که پیش روی خوانندۀ محترم قرار دارد، نوشته ایست که برای منظوری ویژه (پایان نامۀ فوق لیسانس) در سال ۱۳۵۴ شمسی در افغانستان به رشتۀ تحریر درآمد. در اوایل سال ۱۳۵۷ شمسی، چون تصمیم داشتم تا آنرا در یکی از نشریه های کشورم به دست نشر سپارم، قسمتی را رونویس نموده و به مرجعش سپردم، ولی نسبت بروز...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.