سخن مدیر:

راز و رمز نویسندگی

طرحی از نتیجه

طرحی از نتیجه

۱۳ بهمن ۹۵

  اگر چه ضمن پرورش و تحلیل متن، آنچه را نویسنده باید کشف، شرح و ارائه نماید، می نماید و نیاز مبرمی  به ارائه ی بخشی بنام «نتیجه» نمی رود، ولی زیباتر و مؤثرتر آنکه: پس از تحلیل، شرح و ارائه ی مطالب، تحلیل گر از کار خود، یک نتیجه گیری کامل بدست دهد. نتیجه در واقع، جمع بندی و...

تذکری ثمربخش

تذکری ثمربخش

۱۳ بهمن ۹۵

این نکته از واضحات است که: در کمتر نوشته ای می توان همۀ این محورها (اصول، قوانین و دستورهای مندرج در همۀ این محورها)ی هفدهگانه را اعمال کرد و بکار گرفت. از اینرو، شایسته است تا نویسندۀ خوش ذوق، نکته سنج و دقیقه یاب، پس از تعیین موضوع و تحدید ارکان و مسایل آن، متوجه این محورها شده، هر کدام...

هفدهم ـ رعایتِ انصاف و موقع بخشی

هفدهم ـ رعایتِ انصاف و موقع بخشی

۱۳ بهمن ۹۵

یکی از مهم ترین وظایف هر نویسندۀ منصف، متعهد و دلسوز به خود آنست که: در هر موردی از موارد یاد شده، اولاً: عقاید مخالف و موافق را شناسایی و تحمل نماید؛ ثانیاً، با دقت تمام و استدلال همه جانبه و نقدی عاری از حب و بغض، باورها و عقاید هر یکِ از دسته ها را مورد توجه، ارزیابی کامل،...

شانزدهم ـ شناخت سهم برندگان

شانزدهم ـ شناخت سهم برندگان

۱۳ بهمن ۹۵

  وظیفۀ دیگری که در زمینۀ تحلیل بدوش نویسندۀ متعهد می باشد اینست که در زمینۀ امور تحلیل متوجه باشد که: اولاً، کسانی را که می کوشند تا از زمینه سود برده، و یا بطور کلی تر: عواملی را که تلاش می کنند تا جهت قضیه، رویداد و یا مسئله را به نفع خود قرار داده شناسایی نماید؛ ثانیاً، زیان...

پانزدهم ـ شناخت هم عرض ها و هم زمانها

پانزدهم ـ شناخت هم عرض ها و هم زمانها

۱۳ بهمن ۹۵

  دیگر از وظایف عمده و قابل تأمل نویسنده آنست که مسایلی که همزمان تحقق می یابند؛ مواردیکه در پی یکدیگر بروز می کنند؛ رویدادهایی که در عرض یکدیگر سر و کله می نمایند و… را دقیقاً و با وسواسی بی بدیل مورد شناسایی، تحلیل و ارزیابی، تفسیر و استدلال، تبیین و ارائه قرار دهد! به طور مثال: وقتی متوجه...

چهاردهم ـ شناخت بدل سازنده ها

چهاردهم ـ شناخت بدل سازنده ها

۱۳ بهمن ۹۵

محور بسیار ظریف دیگری که نویسنده می تواند با توجه به آن، از جنبه های مختلف نوشتۀ خود را پرورش داده و متن مورد تحلیل را از پختگی و کمالی لازم برخوردار سازد: شناختِ عوامل، ابزار، روشها، جهت گیریها و شرایطِ تبدیل کنندۀ زیان به سود، ضد ارزش به ارزش، بد به خوب، شر به خیر، زشتی به زیبائی، فساد...

سیزدهم ـ شرایط سنجی

سیزدهم ـ شرایط سنجی

۱۳ بهمن ۹۵

یکی از وظایف مهم و بسیار مؤثری که در پرورش و تحلیل متن نوشته، بر عهدۀ تحلیل گر می باشد آنست که: «زمان و شرایط زمانی»، «مکان و شرایط مکانی»، «روان و شرایط روانی» انتاج خوب و بد، مفید و مضر، ارزشی و ضد ارزشی، تکاملی و تفاسدی و… را شناسایی، ارزیابی، تبیین و شرح نماید. روشن است که در...

دوازدهم ـ برهانگرایی

دوازدهم ـ برهانگرایی

۱۳ بهمن ۹۵

در این بخش از وظایف، نویسنده مؤظف می باشد تا در تحلیل، برای اثبات و استحکام نظر خود، از براهین دقیق و متقن مجاب کننده و تردیدزدای و در عین حال رسا و زیبا استفاده کرده، مطلبِ نیازمند به برهان را مستدل و مقبول سازد. باید یادآوری نمود که: گاهی اثرگذاری و در نتیجه، تحقق هدف نهایی تحلیل در گرو...

یازدهم ـ ابزارشناسی

یازدهم ـ ابزارشناسی

۱۳ بهمن ۹۵

در این بخش از وظایف تدوین متن و پرورش آن، نویسنده تلاش می کند تا ابزار و لوازم مورد نیاز و یا مورد تحقق و تبارز موضوع و یا مورد کاربرد و استعمال عاملان آنرا شناسایی و ارزیابی و روشن سازد؛ مثلاً، وقتی به تحلیل تجاوز روسیه به افغانستان مشغول است، ابزار و وسایل مورد نیاز روسها و مورد بهره...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.