سخن مدیر:

راز و رمز نویسندگی

دهم ـ راه و روش شناسی

دهم ـ راه و روش شناسی

۱۳ بهمن ۹۵

در این بخش نویسنده، راه و یا راههای تحقق، توسعه، تکامل و تداوم خود موضوع را به یک عنوان پدیده، یا عاملان تحقق و تبارز موضوع را شناسایی، ارزیابی و تبیین و روشن نموده؛ روش مورد عمل و یا مورد نظر آنها را نیز شناسایی، ارزیابی، تبیین و روشن می دارد؛ به طور مثال سیل و یا وبا و… ـ...

نهم ـ ترسیم پیوندها و رابطه ها

نهم ـ ترسیم پیوندها و رابطه ها

۱۳ بهمن ۹۵

  از آنجا که جهان ـ اعم از اینکه جمادی باشد یا نباتی، حیوانی باشد و یا انسانی ـ با کلیۀ ابعاد پیدا و پنهانش بر مبنای رابطه ها استوار و بر همین مبنا اداره شده و سیر کمالی خود را به سوی نوعی کمال طی می کند، اگر بگوئیم: یکی از عمده ترین وظایف نویسنده در کار ارائه ی...

هشتم ـ ارزش یابی

هشتم ـ ارزش یابی

۱۳ بهمن ۹۵

وظیفۀ دیگر تحلیل گر در رابطۀ با تهیه و تدوین متن نوشته، شناسایی و معرفی «سودها و زیانها، ارزشها و ضد ارزشهای مادی و معنوی، نفع برندگان و زیان دیدگان» از قضیه می باشد؛ چرا که: هیچ موضوعی را نمی توان سراغ داد که به نحوی از انحاء با این امور ارتباط و پیوندی تنگاتنگ نداشته باشد. لذا وظیفۀ نویسنده...

هفتم ـ شناسائی و تبیین معلول ها

هفتم ـ شناسائی و تبیین معلول ها

۱۳ بهمن ۹۵

  اگر بگوییم اهمیت توجه به این بعد از تحلیل به هیچوجه از توجه به مسئلۀ علت یابی کمتر نمی باشد، هرگز سخنی بگزاف نگفته ایم. به هر حال، در برخی از تحلیل های مربوط به حیات جمعی ـ و به ویژه در دوران پر نیرنگ و فریب معاصر ـ توجه، بررسی، شناخت همه جانبه، تبیین و تعیین، ارزیابی دقیقِ...

ششم ـ علت یابیها

ششم ـ علت یابیها

۱۳ بهمن ۹۵

  در این رابطه، نویسنده متوجه کاوش، تحقیق و ارزیابی در رابطۀ با یافتن علتِ وجودی پدیده، رویداد و یا بگو «موضوع» مورد بحث خویش می باشد. این کاوش همه جانبه بوده و به قول حکماء شناخت و شناسانیدن علل اربعه دور می زند. در رابطۀ با علت یابی، نویسنده می باید تا متوجه دو نکتۀ جداگانه بوده و با...

پنجم ـ پیشینۀ وجودی تاریخی

پنجم ـ پیشینۀ وجودی تاریخی

۱۳ بهمن ۹۵

یکی دیگر از وظایف نویسنده در امر تدوین متن نوشته توجه به پیشینۀ وجودی و تاریخی موضوع و در صورت لزوم ارکان و اجزاء آنست. در این رابطه، تحلیل گر متوجه: زمان پیدایش و مبدأ تکون رویداد و مسئله و… بوده، دقت می نماید تا بفهمد و بفهماند که: پیدایش موضوع در چه موقعیتِ مثلاً فکری ـ اعم از عقیدتی...

چهارم ـ ابعادِ ظریف

چهارم ـ ابعادِ ظریف

۱۳ بهمن ۹۵

ضرور و شایسته است تا تحلیل گر مدقق: ابزار، روش عمل، زمینه ها، جهت عمل، انگیزه ها و اهدافِ خود پدیده، رویداد، مسئله و یا عامل و عوامل آنرا شناسایی نموده، تبیین، ارزیابی و مورد ارائه قرار دهد. این کار در رابطه با مسایل انسانی ـ اجتماعی از مهمترین وظایف نویسنده بوده، گاهی، بررسی و ارائه ی هر یک از...

سوم ـ معرفی ارکان و مؤلفه ها

سوم ـ معرفی ارکان و مؤلفه ها

۱۳ بهمن ۹۵

   اگر چه گاهی خود تعریف و یا مرز بندی، عمل معرفی ارکان، ابعاد و مؤلفه های وجودی موضوع را به عهده می گیرند، اما از آنجا که: این کار حتمی و همیشگی نیست؛ لذا موارد، در حد کلی گویی باقی می مانند و تحلیل گر به کلیۀ آنچه باید بپردازد نمی پردازد؛ و این کار برای اکثریت اذهان مبتدی...

دوم ـ تعیین جغرافیای موضوع

دوم ـ تعیین جغرافیای موضوع

۱۳ بهمن ۹۵

گاهی نویسنده بجای تعریف دقیق موضوع و یا مسئله به روشنگری پیرامون موقعیت و محدودۀ وجودی موضوع مورد تحلیل پرداخته، محدودۀ نگرش و گزارش خود، موضع نگرشی خود، ابزار، اصول و احکام متنوع مورد نظر خود ـ اعم از برهانی، ارزشی و… ـ را روشن و تبیین می دارد. به این معنا که: هم جایگاه و موقعیت ویژۀ مسئلۀ مورد...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.