سخن مدیر:

ریشه ها و پی آمدهای روانپرشی

آفتهائی فراگیر

آفتهائی فراگیر

۱۳ بهمن ۹۵

وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَهً ضَنکًا … طه ـ ۱۲۴      در میان فطرت گریزان، نوعی احساس حقارت وجود دارد که از سایر فطرت گریزان، درس خوانده ها، دانشگاه دیده ها و به اصطلاح روشنفکرها آنرا بیشتر حس می کنند؛ این احساس حقارت مربوط به حقارتِ زادۀ کمبود مرام و تعهد است. چه، نفس فطرت گریزی با...

لذت گرائی

لذت گرائی

۱۳ بهمن ۹۵

اَلشَّهَواتُ اَضَرُّ الْاَعْداءِ. امام علی (ع)      یکی از فراگیر ترین و عمومی ترین فرار گاههای بیمار فطرت گریز «لذت گرائی» و توسل افراطی و کشنده به لذت و زمینه های لذی در جلوه ها و سیماهای مختلف و متنوع آن ـ اعم از گرایش به لذتهای پاگرفته از قدرت گرائی و ثروت جوئی و ریاست طلبی و شهرت پرستی...

قدرت طلبی

قدرت طلبی

۱۳ بهمن ۹۵

از فرار گاههای روانپریش فطرت گریز یکی قدرت طلبی است و طبیعی ست که این نگرش و گرایش بیمارگونه، غیر از نگرش و گرایش لازم و منطقی به قدرت، به عنوان وسیلۀ رشد می باشد. چه: در نگرش و گرایش منطقی، فرد در حال فرار از خود نمی باشد؛ قدرت را به عنوان وسیلۀ تخدیر و ناهشیارسازی خود بکار نمی...

سلطه جوئی

سلطه جوئی

۱۳ بهمن ۹۵

اِنَّ فِرعُونَ عَلی فِی الْاَرْضِ …      پناه گاه دیگری که ممکن است فطرت گریز بیمار، به آن پناه بُرده و به وسیلۀ آن حقارت و ناچیزی وجودی خود را پوشانیده و خود را از سرزنش خود ایده آلی و رنج زادۀ نارسائی ها و… نجات بخشد، سلطه جوئی ست. این پناه گاه بر خلاف پذیرش طلبی، هیچگونه وجهه معقول...

پذیرش طلبی

پذیرش طلبی

۱۳ بهمن ۹۵

  یکی از راههای فرار از خویشتن و به عبارتی: یکی از راههای فرار از رنج زادۀ احساس ناچیزی و اضطراب زادۀ بی هویتی فرار به پناهگاهِ «پذیرش و تأیید دیگران» است. روانپریش، وقتی در لهیب احساس ناچیزی می سوزد، و وقتی نمی تواند عدم تأیید و عدم پذیرش خود را از طرف خود تحمل کند، برای فرار از این...

گوشه ئی از پی آمدها در آئینه ای دیگر

گوشه ئی از پی آمدها در آئینه ای دیگر

۱۳ بهمن ۹۵

پیش از همه باید یادآور شویم که چون این کتاب را ـ همانگونه که آمد ـ جلد دیگری در پی است که بیشتر حول مسایل و نمودهای روانپریشی از دیدگاه اسلام دور می زند، لذا در اینجا اگر مواردی هم می آید فقط از باب نمونه تواند بود. نه بیشتر، آنهم نمونه هائی ناقص و نامکمل. به هر حال، حضرت...

نگرشی کلی بر رفتار و موضعگیری ها

نگرشی کلی بر رفتار و موضعگیری ها

۱۳ بهمن ۹۵

  آنچه در پی می آید بخش فشرده ئی از کلیات گسترده ئی ست که در مورد اغلب روانپریشی ها قابل انطباق بوده و در رابطه با اغلب ابعاد حیاتی و کیفیات رفتاری آنها صدق می کند. لازم به تذکر است که جلو و دنبال آمدن موارد مؤید اهمیت و مرتبۀ آنها نمی باشد؛ اگر چه کوشیده ایم تا موارد...

نگرشی کلی بر عوامل تکوین

نگرشی کلی بر عوامل تکوین

۱۳ بهمن ۹۵

اِنْ تَتَّقُوا اللهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً      درست است که وقتی از عوامل تکوین روانپریشی صحبت می شود، چون نقطۀ ورود به مسئله و چون هدف و انگیزۀ بحث می تواند متعدد و مختلف باشد، می توان عوامل متعددی را ذکر نمود. و نیز درست است که چون انسانشناسی در زمینۀ شناخت و فهم روان انسانی هنوز به یک دیدگاه...

علت توسل به انحراف:

علت توسل به انحراف:

۱۳ بهمن ۹۵

  تلویحاً آمد که زمینه های انحرافی از هر جهت عقیم، انحراف دهنده، تخدیر کننده و در یک کلام دشمن و مخالف و متلاشی سازنده وحدت و یکپارچگی شخصیت بوده، و خود به نوبۀ خود نیز، زاینده و پرورش دهندۀ آفتهایی ست که در تلاشی شخصیت انسان بسیار کمک می نماید. سؤال اینست که با همۀ اینها، چرا بی عقیدۀ...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.