سخن مدیر:

تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

ضجه‌های شکست روسیه

ضجه‌های شکست روسیه

۲۰ مرداد ۹۵

 بررسی و بازشناخت علت اصلی و ریشه ئی خروج نیروهای روسیه از افغانستان، کاریست ضروری، چه این بررسی، اگر درست بررسی و القاء و دریافت شود می تواند: ما را در شناخت خود ما و نقطه های قوت ما آشنا ساخته و راه رشد هر چه متعالی تر و هر چه سریعتر، ابزار و وسایل و طریقۀ بکار بستن آن...

بازگشت به ارتجاع و توحش

بازگشت به ارتجاع و توحش

۲۰ مرداد ۹۵

 در قسمت اول این نبشته (نمودهای شکست روسیه) به بخش کوچکی از ویژگی های سیاست فریب، نمودها و عوامل شکست آن اشاره کردیم. در این بخش برآنیم تا پرده از چهرۀ واقعیتهای دیگری برگیریم که با همۀ روشنی از چشم انداز بعضی پنهان نگهداشته شده است. این واقعیت ها، خود نمودهای رنجبار و یأس آور دیگری ست از ویژگی های...

سیاست فریب و صدور آن

سیاست فریب و صدور آن

۲۰ مرداد ۹۵

   هر چه از عمر استعمار می گذرد، بر تجارب غیر انسانی و فریبکارانه اش افزوده می شود تا آنجا که گاه تراکم تجارب ابلیسی پیروان این سیاست را دچار غرور کرده و قدرت تعمق و ژرف نگری را از آنان می گیرد. تجارب استعماری در طول دورانهای متعدد به دنیا پرستان قدرت جوی اثبات کرده است که بهترین روش...

سیاست فریب و آزادی

سیاست فریب و آزادی

۲۰ مرداد ۹۵

  آنچه لازم به تذکر می باشد اینست که بحث ما فشرده و در مواردی هم محدود است ولی با آنهم این روش مانع بیان اجمالی زمینه ها نتواند شد آنهم زمینه ئی مثل آزادی. سیاست فریب از دو طرف آزادی را کوبیده و در پی نابودیش برخاسته است، نخستین نمودها و تلاش ها را در زمینۀ فلسفی به خرج...

پی‌آورد این گرایش

پی‌آورد این گرایش

۲۰ مرداد ۹۵

 اگر بپذیریم که کردار اجتماعی ما بدون بازده و نتیجه نخواهد بود، باید مطمئن باشیم که موضع گیری سیاست بازان سیاست فریب در قبال انسانیت و ارزشهای انسانی بدون اثر و نتیجه نیست! زائد خواهد بود اگر متذکر شویم بزرگترین نتیجۀ این موضع گیری، شکست نظام فلسفی و سیاسیِ سیاست فریب می باشد و طبیعی ست که این مهم از...

باء ـ ارزشهای غیر مؤثر

باء ـ ارزشهای غیر مؤثر

۲۰ مرداد ۹۵

   در این زمینه سوسیالیست ها رجز خوانیهای شرم آوری دارند که اشکال تمسخر بار آن را روسها به نمایش نهاده اند، چه طراحان سیاست فریب سنگ جانبداری از محرومین را به سینه می زنند و برآنند که عدالت را در جامعه پیاده می نمایند، صرف نظر از اینکه در نظام باورمند به «جبر» کور تاریخی، نه عدل معنای منطقی...

الف ـ ارزشهای مؤثر

الف ـ ارزشهای مؤثر

۲۰ مرداد ۹۵

  این ارزشها برای سیاست فریب مؤثر بوده و سیاست بازان نظام فریب عملاً بدانها دامن می زنند. ضمناً لازم به تأکید می باشد که همین زمینه ها در نابودی و شکست سیاست فریب نیک مؤثر افتاده اند. از ویژگی های این زمینۀ ارزشی اینست که عملاً و به صورت فعال رسمیت داشته و مورد عملکرد و گرایش و انتخاب...

ارزش ها در نظام فریب

ارزش ها در نظام فریب

۲۰ مرداد ۹۵

سیاست فریب در زمینۀ ارزشها موضع گیریهای متناقض و به معنای واقعی کلمه موضع گیریهای مسخره ئی دارد. آنانی که در حقیقت جوئی روح شان را گرفتار شهوتهای ذلتبار نساخته و در دام توجیه نیرنگهای زشت سیاسی گرفتار نیامده و اندک شم منطقی دارند نیک دریافته اند که ماتریالیسم دیالکتیک روی دلایل متعددی نمی تواند مسئله و یا مقوله ئی...

کتمان واقعیت انسانی

کتمان واقعیت انسانی

۲۰ مرداد ۹۵

نمود منحط و غیر موجه دیگر سیاست فریب که توانسته است به عنوان شاخص ترین عامل شکست این سیاست در منطقه و جهان تبارز نماید، کتمان «واقعیت انسانی» است، بدین معنا که سیاست فریب مانع کشف انسان واقعی و واقعیت انسانی می شود، تا بتواند اهداف استعماری خود را مطابق میل خویش بدون تبارز مقاومت هائی اعمال نماید. روی همین...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.